Nagpur Municipal Corporation

जनतेच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर

30 में पर्यंत षहरातील सर्व नाल्यांची सफाई पूर्ण करावी

नाला सफाई व डेंग्यू आजारासंबंधाने आढावा बैठकीत मा.महापौरांचे निर्देष
 
वेळी - अवेळी येणारा पाऊस व आगामी पावसाळा लक्षात घेता षहरातील नाले तुंबल्यामुळे आजू-बाजूचे वस्तीत पाणी षिरून प्राणहानी व वित्तहानी होण्याची षक्यता लक्षात घेता षहरातील सर्व नाल्यांची सफाई पावसाळी पूर्व 30 मे 2015 पर्यंत पूर्ण करावी, असे निर्देष मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके यांनी दिलेत.
नाला सफाई व डेंग्यू आजारासंबंधाने त्यांनी म.न.पा.केन्द्रीय कार्यालयातील डाॅ.पंजाबराव देषमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहात आज दि. 17.04.2015 रोजी सकाळी आढावा बैठक घेतली. 
 
बैठकीला स्थायी समिती सभापती तथा आरोग्य समितीचे सभापती श्री.रमेष सिंगारे, परिवहन समिती सभापती श्री.सुधीर (बंडु) राऊत, माजी उपमहापौर व ज्येश्ठ नगरसेवक श्री.सुनिल अग्रवाल, उपसंचालक (आरोग्य) डाॅ.मिलींद गणवीर, वैद्यकीय अधिकारी डाॅ.दासरवार, मलेरिया/फायलेरिया अधिकारी श्रीमती जयश्री थोटे यांचेसह सर्व झोनचे झोनल अधिकारी, मलेरिया व फायलेरिया विभागाचे सर्व निरिक्षक आदि उपस्थित होते.
प्रारंभी उपसंचालक (आरोग्य) डाॅ.गणवीर यांनी नालेसफाई बाबत म.न.पा.तर्फे करण्यात आलेल्या व्यवस्थेची माहिती सादर केली. त्यानंतर मा.महापौरांनी झोन निहाय नाले सफाईचा आढावा संबंधित झोनल अधिकारी यांचेकडून घेतला.
झोन  झोनचे नांव  एकूण नाले सफाई झालेले  नाले षिल्लक/सफाई सुरू असलेले
क्र.
1.  लक्ष्मीनगर      23       7              16
2.  धरमपेठ        26      13
3.  हनुमाननगर     15      9               6
4.  धंतोली         22      7
5.  नेहरूनगर       16       6               2  काम सुरू
6.  गांधीबाग       51       27              काहीभागात मषिनरी जात नाही 
7.  सतरंजीपूरा     22      8
8.  लकडगंज       12       5               7 काम सुरू आहे.
9.  आषीनगर       18       5                 13
10. मंगळवारी      30        13              2 काम सुरू आहे.
 
त्यानंतर मा.महापौरांनी उर्वरित कामे 30 में पर्यंत पूर्ण करावी व त्यांचे फोटो काढावे. याबाबत पुन्हा आढावा घेण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी ज्येश्ठ सदस्य श्री.बंडु राऊत यांनी लकडगंज झोन अंतर्गत भूतेष्वर नगरमध्ये अलिकडेच झालेल्या पावसाने लोकांचे घरात पाणी षिरल्याचे निदर्षनास आणून दिले. मा.महापौरांनी यावेळी आय.आर.डी.पी.व सिवर लाईनबाबत रस्त्यांची विचारणा करून पावसाळयापूर्वी कामे संपवावी तसेच ही कामे पूर्ण करतांना मा.नगरसेवक यांच्याषी समन्वय ठेवून कामे पूर्ण झाल्यानंतर पत्र घ्यावे. तसेच सर्व झोन समिती सभापतींनी झोन स्तरावर वैद्यकीय सेवा व आरोग्य समिती सभापती यांचे समवेत नाले सफाईबाबत बैठक घ्यावी, असे मा.महापौरांनी सुचविले. त्याचप्रमाणे पावसाळयात काही ठिकाणी पंप, पोकलॅन्ड किंवा अन्य यंत्रसामुग्री लागत असेल तर त्याची व्यवस्था अगोदरच करावी असे सांगितले.
 
मा.सदस्य श्री.सुनिल अग्रवाल यांनी झोन अधिकारी नागरिकांचे फोन उचलत नाही, अषी तक्रार केली त्यावर मा.महापौरांनी याबाबत सक्त निर्देष दिलेत.
त्यानंतर मा.महापौरांनी डेंग्यू आजाराबाबत विभागाचा आढावा घेतला. त्यामध्ये सर्व साहित्य मिळाले किंवा नाही, डेंग्यूबाबत लोकांमध्ये जागृती करण्यास्तव काय प्रयत्न केले? याची माहिती घेतली. त्यावेळी मलेरिया अधिकारी श्रीमती जयश्री थोटे यांनी निम आॅईल औशधांचा वापर, 250 लि.ची.नवीन स्प्रे मषिन, फाॅगिंग मषिन व जनजागृतीबाबत केलेली कार्यवाही इ. ची माहिती देण्यात आली.
 
त्यानंतर मा.महापौरांनी पाठीवरचे पंप पुरेसे आहेत काय याची विचारणा करून आवष्यक ते पंप पुरविण्याचे निर्देष दिलेत. तसेच नवीन मषिनची देखभाल व दुरूस्ती संबंधित कंपनीकडेच ठेवावी, असे निर्देष दिलेत. यावेळी आरोग्य विभागाचे ऐवजदार व अन्य कर्मचारी मलेरिया/फायलेरिया विभागाकडे गेले होते ते वापस बोलविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले तरी त्यांची परत लेखी मागणी करावी व डेंग्यूबाबत में पूर्वी संबंधित कर्मचा-यांना प्रषिक्षित करावे. तसेच आयुक्तांकडे अधिकारी स्तरावर यासंबंधाने बैठक आयोजित करावी, असेही मा.महापौरांनी सरतेषेवटी सांगितले.
 

स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत दहा झोनमध्ये सामुहिक श्रमदान उपक्रमाचे निगम आयुक्त व्दारा षुभारंभ

 
नागपूर महानगरपालिकेतर्फे ”स्वच्छ भारत“ अभियाना अंतर्गत झोन निहाय श्रमदान उपक्रम दि. 17 एप्रिल ते 29 में, 2015 पावेतो दर षुक्रवारला सकाळी 8 ते 10 वाजेपावेतो राबविण्याचा संकल्प मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके यांचे निर्देषाप्रमाणे राबविण्यात आला असून या श्रमदानात संबंधीत झोनचे नियंत्रण अधिकारी, विभाग प्रमुख व सहा.आयुक्त यांचे मार्गदर्षनाखाली संबंधीत प्रभागाचे नगरसेवकांच्या उपस्थित हातात झाडू घेऊन संपूर्ण परिसरातील कचरा उचलून परिसर स्वच्छ करण्यात आला.
 
आज दिनांक 17 एप्रिल, 2015 रोजी सामुहिक श्रमदान उपक्रमाचे षुभारंभ सकाळी 8 वाजता धरमपेठ झोन क्र.2 अंतर्गत सिव्हील लाईन प्रभागातील सिव्हील लाईन्स, गडीगोदाम, मोहननगर भागात म.न.पा.आयुक्त श्री.श्रावण हर्डिकर यांनी हातात झाडू घेऊन संपूर्ण परिसर स्वच्छ करून व स्वतः कचरा उचलुन या अभिनव उपक्रमाचा षुभारंभ केला. 
 
यावेळी प्रभागाचे नगरसेवक श्री.देवा उसरे, विकास अभियंता श्री.राहूल वारके, कार्यकारी अभियंता श्री.महेष गुप्ता, धरमपेठ झोनचे सहा.आयुक्त श्री.राजेष कराडे, झोनल आरोग्य अधिकारी श्री.टी.पी.टेंभेकर व उपअभियंता, कनिश्ठ अभियंता व आरोग्य निरिक्षक आदी उपस्थित होते.
झोन क्र.1 लक्ष्मीनगर:- लक्ष्मीनगर झोन क्र.1 अंतर्गत आर.पी.टी.एस, गीट्टीखदान ले आऊट मैदान परिसरात झोन सभापती श्री.गोपाल बोहरे व नगरसेविका श्रीमती निलीमा बावणे, आरोग्य उपसंचालक डाॅ. मिलींद गणवीर यांचे उपस्थित सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम राबविण्यात आला. यावेळी अधिक्षक अभियंता श्री.षषीकांत हस्तक, कार्यकारी अभियंता श्री.सतीष नेरळ, सहा.आयुक्त श्री.महेष धमेचा, झोनचे सहा.आयुक्त श्री.गणेष राठोड आदी उपस्थित होते.
झोन क्र. 3 हनुमाननगर:- अंतर्गत रेषिमबाग प्रभागातील जूनी षुक्रवारी, लभानताडा परिसरात हनुमाननगर झोन सभापती श्रीमती सारिका नांदुरकर व ना.सू.प्र.विष्वस्त व ज्येश्ठ नगरसेवक डाॅ.रविन्द्र भोयर, अति.उपायुक्त श्री.प्रमोद भूसारी, कार्यकारी अभियंता श्री.दिलीप जामगडे, सहा.आयुक्त श्री.विजय हूमणे यांचे उपस्थित सामूहिक श्रमदान करण्यात आले.
 
झोन क्र. 4 धंतोली:- अंतर्गत प्रभाग महाराजबाग मधिल माॅरेष काॅलेज ग्राउंड, यषवंत स्टेडीयम मागील मैदान व झोपडपट्टी परिसरात आयुक्त श्री.श्रावण हर्डिकर, उपायुक्त श्री.संजय काकडे, सहा.आयुक्त श्री.सुभाशचंद्र जयदेव यांच्या उपस्थित सामूहिक श्रमदान करण्यात आले.
झोन क्र. 5 नेहरूनगर:- अंतर्गत प्रभाग हसनबाग परिसरातील हसनबाग कब्रस्थान, बाजूचे मैदान व दानिष लाॅनजवळ, क्रीडा व सांस्कृतिक समितीचे सभापती व प्रभागाचे नगरसेवक श्री.हरिश दिकोंडवार, नगरसेविका श्रीमती मालूताई वनवे, कार्यकारी अभियंता श्री.मनोज तालेवार, षिक्षणाधिकारी श्री.दिपेंद्र लोखंडे, सहा.आयुक्त श्री.महेष मोरोणे, माजी स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्री.तानाजी वनवे यांचे उपस्थित अधिकारी कर्मचारी यांनी श्रमदान केले.
झोन क्र. 6 गांधीबाग:- अंतर्गत प्रभाग किल्ला महाल भागातील पक्वासा किल्ला गोंड राजा परिसरात परिवहन समितीचे सभापती श्री.सूधीर (बंडू) राऊत यांचे उपस्थित नगरयंत्री श्री.संजय गायकवाड, सहा.आयुक्त श्री.राजु भिवगडे यांचे उपस्थितीत अधिकारी व कर्मचारी यांनी श्रमदान केले.
झोन क्र. 7 सतरंजीपूरा:- अंतर्गत प्रभाग राणी दुर्गावती नगर, मेहंदीबाग पवार हाऊस चैक परिसरात कार्यकारी अभियंता श्री.संजय जस्वाल, सहा.आयुक्त श्री.अषोक पाटील, उपअभियंता श्री.गिरीष वासनिक यांचे उपस्थितीत अधिकारी व कर्मचारी यांनी श्रमदान केले.
झोन क्र. 8 लखडगंज:- अंतर्गत प्रभाग सुभाश पुतळा, लखडगंज पोलीस स्टेषन, बरबटे बगीचा मॅदान परिसरात स्थायी समितीचे माजी सभापती व ज्येश्ठ नगरसेवक श्री.नरेन्द्र बोरकर, उद्यान अधिक्षक श्री.नरेषचन्द्र श्रीखंडे, सहा.आयुक्त श्री.डी.डी.पाटील, सहा.आयुक्त एल.बी.टी.श्री.मिलींद मेश्राम, वैद्यकीय अधिकारी डाॅ.दिलीप दासरवार यांचे उपस्थितीत श्रमदान राबविण्यात आले.
 
झोन क्र. 9 आषिनगर:- अंतर्गत प्रभाग नारा विष्वासनगर परिसरात आषिनगर झोन सभापती श्रीमती मनिशा घोडेष्वार, ब.स.पा.पक्ष नेते श्री.गौतम पाटील, नगरसेवक श्री.मूरलीधर मेश्राम, नगरसेवक श्री.महेन्द्र बोरकर, कार्यकारी अभियंता श्री.षाम चव्हाण, पषुचिकीत्सा अधिकारी डाॅ.गजेन्द्र महल्ले, सहा.आयुक्त श्री.हरिश राऊत यांचे उपस्थितीत श्रमदान करण्यात आले.
 
झोन क्र. 10 मंगळवारी:- नंतर निगम आयुक्तांसह मंगळवारी झोन क्र. 10 अंतर्गत प्रभाग जरीपटका मधिल सिंधू सोसायटी, दयानंदन पार्क समोरील परिसरात मा.निगम आयुक्त श्री.श्रावण हर्डिकर, प्रभागाचे नगरसेवक श्री.सुरेष जग्ग्याषी, डाॅ.विक्की रूघवाणी, सहा.आयुक्त श्री.प्रकाष वराडे, स्थावर अधिकारी श्री.डी.डी.जांभुळकर, विषेश कार्यासन अधिकारी श्रीमती रंजना लाडे, उपअभियंता श्री.अमिन अख्तर, अषोक अडवाणी आदींनी या श्रमदानात सहभागी होऊन हातात झाडू घेऊन संपूर्ण परिसर स्वच्छ केले. 
 
अश्याप्रकारे षहरातील म.न.पा.च्या दहाही झोन अंतर्गत ”स्वच्छ भारत“ अभियांना अंतर्गत सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम संपन्न झाला. धरमपेठ, मंगळवारी व धंतोली झोन परिसरात म.न.पा.आयुक्त श्री.श्रावण हर्डिकर यांनी हातात झाडू घेऊन परिसर स्वच्छ केले त्यांच्या पाठोपाठ अधिकारी व कर्मचा-यांनी सहभागी होऊन मोठया प्रमाणात श्रमदान करून कचरा, प्लास्टीक, पालापाचोळा, माती गोळा करून उचलण्यात आले. 
स्वस्छ भारत अभियानासोबत षहर स्वच्छ अभियानात सहभागी झाले होते. अष्याप्रकारे संपूर्ण षहरातील विविध झोनमध्ये संबंधीत विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी बहुसंख्येने सहभागी होवून श्रमदान केले.
 

 

 

पारदर्षितेने काम करून अग्निषामक दलाची प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न करावा: मा. महापौर श्री. प्रविण दटके

अग्निषमन सेवा दिनानिमित्त म.न.पा. अग्निषामक दलाची षानदार प्रात्यक्षिके: अग्निषमन सेवा सप्ताह प्रारंभ
 
नागपूर षहरात मोठय-मोठया आगीवर अग्निषामक दलाने अपुरा कर्मचारी वर्ग, अपुरी साधने पगाराचा तसेच जिवाचा विचार न करता परिश्रमपूर्वक नियंत्रण मिळविले आहे. नागपूर महानगरपालिका अग्निषामक दलाची गौरवषाली परंपरा असुन केवळ आग लागल्यानंतरच नाही तर अन्य नैसर्गिक आपत्तीमध्ये देखील या दलाने उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. आज वर्शभर केलेल्या सेवेचे मुल्यमापन करण्याचा दिवस असुन अग्निषामक दलाची छवी जनेतेमध्ये निर्माण करण्यासाठी पारदर्षितेने काम करून अग्निषामक दलाची प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न करावा असे आवाहन मा. महापौर श्री. प्रविण दटके यांनी केले.
 
अग्निषमन व आणिबाणी सेवा विभाग म.न.पा. तर्फे दरवर्शी 14 एप्रिल ‘‘ अग्निषमन सेवा दिवस’’ तसेच 14 एप्रिल ते 20 एप्रिल पर्यंत ‘‘ अग्निषमन सेवा सप्ताह’’ आयोजित करण्यात येत असुुन दिनांक 14 एप्रिल 1944 रोजी मुंबई गोदीत ”एस.एस. फोर्ट स्टिकिंग’’ च्या जहाजाला स्फोट होऊन लागलेल्या भीशण आगीषी झुंज देतांना अग्निषामक दलाच्या 66 जवानांना हौतात्म प्राप्त झाले. त्या दिवसाचे स्मरण म्हणून अग्निषमनाचे कार्य करतांना प्राणाची आहुती देणाÚया अग्निषमन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ या दिवषी श्रद्धांजली देण्यात येते. 
 
 नागपूर म.न.पा. अग्निषमन विभागाला गौरवषाली परंपरा असुन अग्निषमन सेवा दिनानिमित्त आज सकाळी नागपूर म.न.पा. केंन्द्रीय कार्यालयातील हिरवळीवर झालेल्या कार्यक्रमात, अग्निषमन कारवाई करतांना मृत्यूमखी पडलेल्या षहीद जवानंाच्या स्मृतीचिन्हाला मा. महापौर श्री. प्रविण दटके, मा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर यांनी पुश्पचक्र अर्पण करून आदरांजली दिली त्यानंतर मा. महापौर, आयुक्त व इतर मान्यवरांनी अग्निषामक दलाच्या परेडचे निरिक्षण करून मानवदंना स्विकारली. यावेळी पोलिय विभागाच्या जवानांनी वाजविलेल्या बिगुलच्या निनादाने वातावरण धीर गंभीर झाले होते. अग्निषमन दलाच्या एकुण तिन पथकाचे नेतृत्व अनुक्रमे स्थानक प्रमुख श्री. आर.आर. दुबे, मोहन गुडधे, व जगदिष सिंह बैस यांनी केले.
 
यावेळी व्यासपीठावर मा. महापौर श्री. प्रविण दटके, मा. महापौर श्री. मुन्ना पोकुलवार, मा. सभापती स्थायी समिती श्री. रमेष सिंगारे. मा. सत्तापक्षनेते श्री. दयाषंकर तिवारी, मा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर, सभापती अग्निषमन समिती श्री. किषोर डोरले, सभापती धरमपेठ झोन सभापती श्रीमती मीना चैधरी, नगरसेवक श्री. रामदास गुडधे, उपायुक्त श्री. आर.झेड. सिद्दीकी, अधिक्षक अभियंता श्री. प्रकाष उराडे, सहा. आयुक्त (सा.प्र.वि) श्री. महेष धामेचा, प्रमुख अग्निषामक अधिकारी श्री. राजेंद्र उचके आदि प्रमुख्याने उपस्थित होते.
 
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करतांना प्रमुख अग्निषामक अधिकारी श्री. राजेंन्द्र उचके यांनी वर्शभरातील कामाचा आढावा सादर केला. त्यानंतर अग्निषामक विभागाचा जवानाद्वारे सादर केलेल्या मिडले ड्रील, आईल फायर, ब्रांचेस डेमोस्ट्रेषन व अन्य प्रात्याक्षिके अग्निषमन विभागाच्या तत्परतेची साक्ष देत होते. कार्यक्रमाची सांगता जेट डेमोस्ट्रेषन प्रात्याक्षिकाद्वारे षहीदांना श्रद्धांजली देण्यात आली. ही प्रात्याक्षिके स्थानक प्रमुख श्री. एन.के. गुडधे, श्री. आर.आर. दुबे, पी.एन. कावळे, आर.एम. सिरकीरवार, एस.के. काळे व कार्य सहायक स्थानाधिकारी श्री. केषव कोठे यांचे नेतृत्वात पार पडली. कार्यक्रमाला म.न.पा. अधिकारी, कर्मचारी व गणमान्य नागरीक मोठया संख्येने उपस्थित होते.
 
कार्यक्रमाचे संचालन श्रीमती मधु पराड यांनी तर आभार प्रदर्षन स्थानाधिकारी श्री. बी.पी. चंदनखेडे यांनी केले.
 

 

म.न.पा. तर्फे भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साजरी महापौर, उपमहापौर व आयुक्त द्वारा विनम्र अभिवादन\

    

 
नागपूर महानगरपालिकेतर्फे भारतीय घटनेचे षिल्पकार, भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 124 व्या जयंती प्रित्यर्थ संविधान चैक (रिजव्र्ह बँक) स्थित प्रतिमेला मा. महापौर श्री. प्रविण दटके, उपमहापौर श्री. मुन्ना पोकुलवार, स्थायी समिती सभापती श्री. रमेष सिंगारे, म.न.पा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर, ना.सु.प्र. सभापती श्री. ष्याम वर्धने व सत्तापक्षनेते श्री. दयाषंकर तिवारी यांनी पुश्पहार अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले. तसेच मा. महापौर श्री. प्रविण दटके यांनी म.न.पा. मुख्यालयातील दालनात व सत्तापक्ष कार्यालयातील डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या तैलचित्राला पुश्पहार अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले.
याप्रसंगी ज्येश्ठ नगरसेवक श्री. किषोर डोरले, नगरसेवक श्री. रामदास गुडधे, उपायुक्त श्री. आर.झेड. सिद्दीकी, आरोग्य उपसंचालक डाॅ. मिलिंद गणवीर, विकास अभियंता श्री. राहुल वारके, माजी जि.प. अध्यक्ष श्री. अषोक धोटे, सहा. आयुक्त श्री. महेष धामेचा, प्रमुख अग्निषमन अधिकारी श्री. राजेंन्द्र उचके, जनसंपर्क अधिकारी श्री. अषोक कोल्हटकर, सहा. अधिक्षक श्री. राजण काळे, गोैतम पाटील, दिलीप तांदळे, अषोक मेंढे, श्रीमती वणीता तिरपुडे, नंदकुमार भोवते, म.न.पा. कर्मचारी संघाचे सचिव श्री. राजेष हाथीबेडे, राजेष वासनिक, राजेंन्द्र भंडाकर, षिवषंकर गौर, राजेष जामणकर व इतर गणमान्य नागरीक उपस्थित होते.
 

21 जुन 2015 रोजी आंतरराश्ट्रीय योगदिन साजरा करणार.... मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके 

 
नागपूर महानगरपालिका व जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ, रामनगर नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने 21 जुन 2015 रोजी यषवंत स्टेडीयम येथे आंतरराश्ट्रीय योगदिन साजरा करण्यात येईल, असे आष्वासन मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके यांनी आज जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ, रामननगर नागपूर चे कार्यवाह श्री.राम खांडवे यांना दिलेत.
जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ, नागपूर यांचे निवेदनानुसार आज दिनांक 07.05.2015 रोजी दुपारी छत्रपती षिवाजी महाराज प्रषासकीय भवन येथे मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला मा.सभापती, स्थायी समिती श्री.रमेष सिंगारे, सत्तापक्ष नेता श्री.दयाषंकर तिवारी, आयुक्त श्री.श्रावण हर्डीकर, सत्तापक्ष उपनेत्या श्रीमती निता ठाकरे, ज्येश्ठ सदस्य श्री.सुनिल अग्रवाल, अधिक्षक अभियंता श्री.प्रकाष उराडे, निगम सचिव श्री.हरिश दुबे, जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ, नागपूर चे कार्यवाह श्री.राम खांडवे यांच्यासह मंडळाचे सर्वश्री. अतुल मुजूमदार, संजय लढकरे, प्रषांत राजूरकर, संजय हिरणवार, राहुल कानेटकर आदी प्रामुख्याने उपस्थित होेते.
मा. पंतप्रधान श्री.नरेन्द्र मोदींच्या प्रयत्नाने संयुक्त राश्ट्र संघाने 21 जून हा आंतरराश्ट्रीय योग दिवस म्हणून घोशीत केला. दर 21 जूनला भारतात आंतरराश्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्त योग प्रचार व जनजागृतीसाठी मा.पंतप्रधानांनी सूध्दा देषभरात 21 जूनला आंतरराश्ट्रीय योग दिवस साजरा करण्याचा देषवासीयांना आव्हाहन केले आहे.
त्याला अनुसरून नागपूर महानगरपालिका व जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम साजरा करणार आहे. जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ गेल्या 64 वर्शापासून निःषुल्क योग प्रचाराचे कार्य अविरत करीत आहे. अश्टांगयोगाचे अध्ययन आणि अध्यापन यासाठी निस्वार्थी भावनेने कार्य करणारे कार्यकर्ते तयार करण्याचे काम हे मंडळ करीत असून 21 जून 2015 रोजी होणा-या आंतरराश्ट्रीय योग दिनाच्या वेळी नागपूर नगरीतील 21,000 योग प्रेमी योग साधक व सर्व संस्थाच्या सोबतीने सामूहीक योगासन प्रात्याक्षिकाचा कार्यक्रम सकाळी 6.30 ते 8.30 यावेळेत यषवंत स्टेडीयम येथील विषाल पटांगणात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यामध्ये षरीर, संचालन, ताडासन व उत्कटासन, कटिचक्रासन, गोमुखासन, उश्ट्रासन, जानुषिरासन, कटिवक्रासन, योगनमनासन, सूर्यनमस्कार नंतर प्राणायाम व ओमकार व षेवटी प्रार्थना (षांतीमंत्र) इत्यादी अश्टांग योगाच्या सर्व अंगाच्या अभ्यास यामध्ये समाविश्ट करण्याचे बैठकीत ठरले.

आॅस्ट्रेलियाचे काॅन्सुल जनरल मार्क पीअर्स यांची म.न.पा.ला सदिच्छा भेट उपमहापौर व आयुक्त व्दारा स्नेहिल स्वागत

 
म.न.पा.च्या विविध प्रकल्पांची माहिती घेतली 
 
आॅस्ट्रेलियाचे काॅन्सुल जनरल मार्क पीअर्स यांनी आज दिनांक 09.04.2015 रोजी दुपारी 2.00 वाजता नागपूर महानगरपालिकेला सदिच्छा भेट दिली असता मा.उपमहापौर    श्री.मुन्ना पोकुलवार, सभापती स्थायी समिती श्री.रमेष सिंगारे, मा.आयुक्त श्री.श्रावण हार्डीकर, माजी उपमहापौर व ज्येश्ठ सदस्य श्री.सुनिल अग्रवाल यांनी त्यांचे पुश्पगुच्छ देवून स्नेहिल स्वागत केले. काॅन्सुल जनरल मार्क पीअर्स यांच्या समवेत पब्लिक डिप्लोमेसी आॅफीसर अलिया इलॅरीस सुध्दा यावेळी उपस्थित होते.
छत्रपती षिवाजी महाराज मुख्य प्रषासकीय इमारतीतील सभा कक्षात संपन्न झालेल्या कार्यक्रमाला मा.उपायुक्त श्री.आर.झेड.सिद्दीकी, उपायुक्त श्री.संजय काकडे, अधिक्षक अभियंता श्री.प्रकाष उराडे, अधिक्षक अभियंता तथा कर निर्धारक श्री.षषीकांत हस्तक, नगरयंत्री श्री.संजय गायकवाड, सहा.आयुक्त (सा.प्र.) श्री.महेष धामेचा आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
मा.आयुक्त श्री.श्रावण हर्डीकर यांनी पाॅवर पाईंट सादरीकरण करून म.न.पा.चे ऐतिहासिक व भौगोलिक महत्व विषद केले. तसेच म.न.पा.च्या नागपूरला पर्यावरणपूरक व राहण्याजोगे उत्तम, स्वच्छ व सुंदर षहर बनविणे हेे ध्येय असल्याचे सांगितले. तसेच महाजेन्कोसोबत सांडपाणी व्यवस्थापन, नागनदी स्वच्छता अभियान, प्रखर उर्जेचे पथ दिवे बदलवून त्या जागी उर्जेची बचत होण्याचे दृश्टीने एल.ई.डी.मध्ये परिवर्तीत करण्याची योजना, दर पोर्णिमेला रात्री उर्जा बचत दिवस, आॅरेंज सिटी स्ट्रीट योजना, म.न.पा.चे वेब पोर्टल, आॅन लाईन सेवा, जी.आय.एस.मॅपींग व्दारे विविध सेवा, जी.आय.एस.मॅपींग व्दारे इमारतीतील बांधकाम बदलाची माहिती घेणे, पेंच प्रकल्प टप्पा - 4, इत्यादींची माहिती दिली.
यावेळी नागपूर षहराची माॅडेल सोलर सिटी म्हणून निवड झाली असून याठिकाणी षासकीय इमारतीमध्ये सौर ऊर्जेचा व्यापक प्रमाणात उपयोग करण्याचे प्रस्तावित असल्याची देखील माहिती तसेच सद्याचे प्रखर दिव्याचे जागी कमी उर्जेवर चालणारे एलईडी दिवे बदलण्याचे योजनेची माहिती तसेच म.न.पा.तर्फे दर पोर्णिमेला रात्री 1 तासाकरीता उर्जा बचत अभियान राबवून जनतेला सहभागी करण्यात येत असल्याचे म.न.पा.आयुक्त श्री.श्रावण हर्डीकर यांनी सादरीकरणाव्दारे माहिती सादर केली.
प्रारंभी मा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर यांनी पाॅवर पांईन्ट पे्रझेंन्टेषन सादरीकरणाद्वारे नागपूर षहरासंदर्भात 2041 पर्यंत राबावायच्या विविध योजना व भविश्यात हाती घ्यावयाचे प्रकल्प व त्यावरील भांडवली खर्चाचा तपषिलसह त्यांना अवगत केले. त्यानंतर महानगरपालिकेने हाती घेतलेल्या दोन उल्लेखनीय प्रकल्पाबद्दल म्हणजेच अखंडीत 24ग्7  पाणी पुरवठा प्रकल्प व पाण्याचा पुर्नवापर प्रकल्प याबाबत सादरीकरणाव्दारे माहिती दिली. 
आॅस्टेªलियाचे काॅन्सुल जनरल मार्क पीअर्स यांनी उपरोक्त प्रकल्पांची प्रषंसा करून ते म्हणाले की, आॅस्टेªलिया भारताच्या प्रमुख षहरांना भेट देवून त्यांच्या बरोबर षहराच्या विकासामध्ये हातभार लावण्याकरिता प्रयत्नषील असल्याचे नमूद केले.
मा.आयुक्त श्री.श्रावण हार्डीकर यांनी षहर विकास क्षमता बांधणी ;ैापसस क्मअमसवचउमदजद्ध करिता आॅस्टेªलियाने हाती घेतलेल्या उपक्रमा अंतर्गत नागपूर महानगरपालिकेस मदत उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली. व त्याकरीता म.न.पा.आवष्यक ते सहकार्य जागा उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्षविली.
 
 

 

21 जुन 2015 रोजी आंतरराश्ट्रीय योगदिन साजरा करणार.... मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके 

 
नागपूर महानगरपालिका व जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ, रामनगर नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने 21 जुन 2015 रोजी यषवंत स्टेडीयम येथे आंतरराश्ट्रीय योगदिन साजरा करण्यात येईल, असे आष्वासन मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके यांनी आज जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ, रामननगर नागपूर चे कार्यवाह श्री.राम खांडवे यांना दिलेत.
जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ, नागपूर यांचे निवेदनानुसार आज दिनांक 07.05.2015 रोजी दुपारी छत्रपती षिवाजी महाराज प्रषासकीय भवन येथे मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला मा.सभापती, स्थायी समिती श्री.रमेष सिंगारे, सत्तापक्ष नेता श्री.दयाषंकर तिवारी, आयुक्त श्री.श्रावण हर्डीकर, सत्तापक्ष उपनेत्या श्रीमती निता ठाकरे, ज्येश्ठ सदस्य श्री.सुनिल अग्रवाल, अधिक्षक अभियंता श्री.प्रकाष उराडे, निगम सचिव श्री.हरिश दुबे, जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ, नागपूर चे कार्यवाह श्री.राम खांडवे यांच्यासह मंडळाचे सर्वश्री. अतुल मुजूमदार, संजय लढकरे, प्रषांत राजूरकर, संजय हिरणवार, राहुल कानेटकर आदी प्रामुख्याने उपस्थित होेते.
मा. पंतप्रधान श्री.नरेन्द्र मोदींच्या प्रयत्नाने संयुक्त राश्ट्र संघाने 21 जून हा आंतरराश्ट्रीय योग दिवस म्हणून घोशीत केला. दर 21 जूनला भारतात आंतरराश्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्त योग प्रचार व जनजागृतीसाठी मा.पंतप्रधानांनी सूध्दा देषभरात 21 जूनला आंतरराश्ट्रीय योग दिवस साजरा करण्याचा देषवासीयांना आव्हाहन केले आहे.
त्याला अनुसरून नागपूर महानगरपालिका व जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम साजरा करणार आहे. जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडळ गेल्या 64 वर्शापासून निःषुल्क योग प्रचाराचे कार्य अविरत करीत आहे. अश्टांगयोगाचे अध्ययन आणि अध्यापन यासाठी निस्वार्थी भावनेने कार्य करणारे कार्यकर्ते तयार करण्याचे काम हे मंडळ करीत असून 21 जून 2015 रोजी होणा-या आंतरराश्ट्रीय योग दिनाच्या वेळी नागपूर नगरीतील 21,000 योग प्रेमी योग साधक व सर्व संस्थाच्या सोबतीने सामूहीक योगासन प्रात्याक्षिकाचा कार्यक्रम सकाळी 6.30 ते 8.30 यावेळेत यषवंत स्टेडीयम येथील विषाल पटांगणात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यामध्ये षरीर, संचालन, ताडासन व उत्कटासन, कटिचक्रासन, गोमुखासन, उश्ट्रासन, जानुषिरासन, कटिवक्रासन, योगनमनासन, सूर्यनमस्कार नंतर प्राणायाम व ओमकार व षेवटी प्रार्थना (षांतीमंत्र) इत्यादी अश्टांग योगाच्या सर्व अंगाच्या अभ्यास यामध्ये समाविश्ट करण्याचे बैठकीत ठरले.
 
 

षहर क्षयरोग मूक्त करण्यास जणजागरण आवष्यक: महापौर श्री. प्रवीण दटके म.न.पा. तर्फे जागतिक क्षयरोग दिन संपन्न

   

जनजागरण आणि सर्वांचा सहभाग घेतायेता .........  रोग आहे. या रोगाबद्दल अजूनही समाजात एक प्रकारचा गैरसमज आहे. त्यामूळे क्षयरोग हा आरोग्य केंन्द्रा पावेतो पोहचत नाही म्हणून या रोग्याला आरोग्य केंन्द्रा पर्यंत पोहचविण्यास समाज बांधवाची अत्यंत आवष्यकता आहे. या रोगाबद्दल जनजागरणच या रोगा पासून मुक्त करू षकेल व नियमित उपचार केल्यास हा रोग पूर्णपणे बरा होऊ षकतो असे मनोगत महापौर श्री. प्रवीण दटके यांनी सदर रोगनिदान केंन्द्र येथे जागतिक क्षयरोग निदानच्या उद्घाटणा प्रति व्यक्त केले.

यावेळी व्यासपीठावर स्थायी समिती सभापती श्री. रमेष सिंगारे, सत्तापक्ष नेते श्री. दयाषंकर तिवारी, ज्येश्ठ नगरसेवक श्री. सुनिल अग्रवाल, मंगळवारी झोन सभापती श्रीमती सरस्वती सलामे, क्षयरोग नोडल वैद्यकीय अधिकारी डाॅ. के.बी. तूमाने, उपसंचालक आरोग्य सेवा परिमंडळ नागपूर डाॅ. सचिन जयस्वाल, क्षयरोग अधिकारी डाॅ. व्ही.एम. महेष्वर, सदर रोगनिदान केंद्राच्या प्रभारी अधिकारी डाॅ. षिल्पा जिचकार, डाॅ. ......, डाॅ. मिनाक्षी सरा....... आदि उपस्थित होते.
प्रारंभी मा. महापौर, स्थायी समिती सभापती श्री. रमेष सिंगारे व सत्तापक्षनेते श्री. दयाषंकर तिवारी यांनी द्वीप प्रज्वलन करून क्षयरोगाच्या जंतूचे षोध लावणारे डाॅ. राॅबटल्ट कॅाक यांनी फोटोला पुश्पहार अर्पण केले. 
प्रास्तविकेतून माहिती देतांना षहर क्षयरोग अधिकारी डाॅ. ..........तूमाने यांनी माहिती दिली की, षहरात 5 टी.बी. युनिट आहेत व त्यांचे अंतर्गत 20 ठिकाणी थूंकी तपासणीचे काम म.न.पा. तर्फे मोफत केली जाते व 108 ठिकाणी डाॅस् कंेद्रवर मोफत उपचार दिला जातो.
आज पावेतो डॅास् कार्यक्रम सुरू झाल्या पासून 36 हजार 702 टी.बी. रूग्णा षोधल्या गेले आहेत. व त्यापैकी 20282 क्षयरूग्ण बरे झालेले आहेत. तसेच एम.डी.आर टी.बी. चे 242 रूग्ण आज पावेतो षोधल्या गेले व 75 रूग्ण आज पावेतो पूर्णपणे बरे झाल्याचे सांगीतले. 
पाहुण्याचे स्वागत डाॅ. तूमाने, डाॅ. भिवगडे डाॅ. ....., चरित्रा  यांनी केले तसेच संचालन डाॅ. सदफ खतीब व आभार प्रदर्षन डाॅ. दिपषंकर भिवगडे यांनी केले.
यावेळी टी.बी. निमुर्लन साठी उत्कृश्ठ कार्य करणाÚया डाॅक्टर व परिचारीकाचे महापौरांच्या हस्ते स्मृती चिन्ह व प्रषास्तीपत्र देवून गौरव करण्यात आला. 
या कार्यक्रमाच्या यषस्वीतेसाठी स्वयंसेवी संस्था ‘‘ममता’’ व मातृसेवासंघ यांचे ही मोलाचे सहकार्य लाभले कार्यक्रम यषस्वी करण्यात उत्तम मधू मटके, प्रिती कोठे, नंदकिषोर भिवगडे, नितीन बावणे, विजय डोमकावळी, दिनेष दातीर आदिंनी सहकार्य केले.
 
 

एक उत्तम राहण्याजोगे व रोजगाराभिमुख षहर म्हणून षहराची ओळख होण्यासाठी विकास आराखडयाचा उपयोग व्हावा: महापौर प्रवीण दटके 

नागपूर षहर प्रारूप आराखडयाबाबत कार्यषाळा संपन्न 
 
           
 
नागपूर षहर प्रारूप सुधारित विकास आराखडा तयार करण्यासाठी षहरातील लोकप्रतिनिधी विविध षासकीय संस्थाचे अधिकारी, प्रतिनिधी, वास्तुविषारद, प्राध्यापक, अभियंता इ. विविध नामवंत तज्ञांसह स्वयंसेवी संस्थांना सहभागी करून घेण्यात येत आहे. ही एक चांगली सुरूवात आहे. या ठिकाणी तरूण वर्ग उपस्थित आहे. ही एक आनंदाची बाब आहे. विकास कामे करतांना भूतकाळातील चूकांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे. प्रत्येकाची षहर विकासाची परिभाशा वेगवेगळी असते. तथापी विकास आराखडा तयार करतांना षहरातील सर्वसामान्यांचा विचार करून हे षहर सर्वांना राहण्याजोगे ;ैनेजंपदंइसमद्ध असावे. केवळ व्यापारी दृश्टीकोन न ठेवता षहर रोजगाराभिमूख असावे यादृश्टीने षिक्षण क्षेत्र ;म्कनबंजपवद भ्नइद्ध विकसित व्हावे त्यासाठी नवीन पिढीच्या सूचनांचा अंतर्भाव करण्यासाठी त्यांचेकरीता एक स्वतंत्र सत्र आयोजित करावे तसेच सर्व मुद्रीत, इलेक्ट्राॅनिक माध्यमे व सोषल मिडीया यांच्या सूचनाचा सुध्दा अंतर्भाव प्रारूप षहरविकास आराखडा तयार करतांना करावी, तसेच याठिकाणी आवष्यक सोयी सुविधा उपलब्ध केल्यास येथील तरूणांना नोकरीसाठी पुणे-मुंबईला धाव ध्यावी लागणार नाही, षैक्षणिक व इतर सूचना मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके यांनी केली.
नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने राजे रघुजी भोसले नगर भवन (महाल टाऊन हाॅल) येथे आज दि. 17 मार्च, 2015 रोजी सकाळी 11.00 वाजता नागपूर षहरात प्रारूप सुधारित विकास आराखडयांसंबंधी कार्यषाळेचे उद्घाटन करतांना ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर स्थायी समिती सभापती श्री.रमेष सिंगारे, आयुक्त श्री.श्रावण हर्डीकर, सत्तापक्ष नेता श्री.दयाषंकर तिवारी, विरोधी पक्षनेता श्री.विकास ठाकरे, ज्येश्ठ नगरसेवक श्री.प्रफुल्ल गुडधे, सी.बी.यु.डी.चे नोडल आॅफीसर व अधिक्षक अभियंता श्री.षषीकांत हस्तक व अधिक्षक अभियंता श्री.प्रकाष उराडे आदी विराजमान होते. 
यावेळी बोलतांना आयुक्त श्री.श्रावण हर्डीकर म्हणाले की, षहर हा एक जीवंत प्राणी असून षहरीकरणाची वाढ निरंतर सुरू असते. नैसर्गिक साधन संपत्ती व मध्यवर्ती स्थानामुळे नागपूर षहर विकास आराखडा ही एक चांगली संधी आहे. परंतु आपण नियोजन करतांना वेळ देतो परंतु त्यांची अंमल बजावणी करतांना घाई करतो. त्यादृश्टीने पूणे येथे पुलाचे बांधकाम करतांना कसा विलंब झाला हे सोदाहरण विषद केले. त्यामुळे षहराच्या व्यापक वाढीसाठी आम्ही सिध्द आहोत हे दाखवून भविश्यात षहरात येणा-या नागरिकांना आम्ही आमंत्रित करू षकतो असे सांगून प्रसार माध्यमांसह सर्व तज्ञांनी आपली मते मांडावी, असे त्यांनी आवाहन केले.
षहर विकास आराखडयांचे सादरीकरण करतांना क्रिसीलचे सल्लागार डाॅ.रविकांत जोषी यांनी पहिला ब्क्च् यापूर्वी 2006 मध्ये सादर केला होता. त्यानंतर आता हा अंतिम मसुदा सादर करण्याचा योग येत आहे याबद्दल आनंद व्यक्त केला.
यावेळी त्यांनी पाॅवर पाईंट सादरीकरणाव्दारे नागपूर षहराचे भौगोलिक, औद्योगिक व ऐतिहासिक महत्व लक्षात घेता मध्य भारताचे हे षहर पर्यावरण पूरक, त्यांच्या नागरिकांना पुरेषा, समान, राहण्याजोगा व परवडणा-या नागरी सेवा उपलब्ध करून देणारे सुरक्षित व राहण्याजोगे षहर म्हणून षहराची वाढ करणे हे उद्दीश्ट असल्याचे सांगितले. त्यादृश्टीने सन 2021 व 2041 ची प्रस्तावित लोकसंख्या दृश्टीसमोर ठेवून पाणी पुरवठा, घन कचरा व्यवस्थापन, पावसाळी नाल्याचे जलनिस्सारण, वाहतुक व परिवहन षहरातील गरिबांसाठी मूलभूत सेवा, सामाजिक साधने ;ैवबपंस प्दतिंेजनबजनतद्ध पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक व उच्च षिक्षण, आरोग्य सेवा, सामाजिक सोबत सांस्कृतिक साधने, सुविधा, नागरी पर्यावरण, पुरातत्व विकास, पर्यटन विकास, नागरी प्रषासन, आपत्ती व्यवस्थापन इ. मुद्दयांबाबत माहिती दिली. तसेच म.न.पा.च्या वित्तीय मूल्यांकनांबाबत माहिती देवून त्यामध्ये विविध क्षेत्रासाठी म.न.पा.चा गुंतवणुकीचे हिष्याबाबत माहिती सादर केली. 
तसेच षहरात गुंतवणूक आली पाहिजे त्यासाठी येथील साधन संपत्तीचा विकास होणे गरजेचे आहे. असेही त्यांनी सांगून या षहर विकास आराखडयासाठी सर्व मान्यवरांचे अभिप्राय/सूचनांचा अंतर्भाव करण्यात येईल असे सांगितले. त्यासाठी ीजजचरूध्ध्ूूूण्दउबदहचनतण्हवअण्पदए वरून माहिती घेवून बइनकदउबदहचनत/हउंपसण्बवउए ेींेीपींेजंा/हउंपसण्बवउए तंउमेीण्जनतंां या इमेलवर अभिप्राय पाठविता येईल असे सांगितले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करतांना सी.बी.यु.डी.चे नोडल आॅफीसर श्री.षषिकांत हस्तक यांनी केन्द्र षासनाच्या नगर विकास मंत्रालयाच्या त्यांच्या नगर विकास क्षमता बांधणी प्रकल्पा ;ब्ंचंबपजल ठनपसकपदह व िन्तइंद क्मअमसवचउमदज च्तवरमबजद्ध अंतर्गत देषातील निवडक 30 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागपूर महानगरपालिकेचा समावेष असून या अंतर्गत नागपूर षहराचा सुधारित षहर विकास आराखडा ;ब्क्च्द्ध तयार करण्यासाठी केन्द्र षासनाने मे. क्रिसील रिस्क अॅन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सोलुषन लिमीटेड या सल्लागार कंपनीला नियुक्त केले आहे त्या अनुशंगाने डाॅ.रविकांत जोषी, ब्रीजगोपाल लढढा व रमेष तुरका यांनी हे सादरीकरण तयार केले आहे.
सुधारित षहर विकास आराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून नागपूर महानगरपालिकेने षहरातील विविध क्षेत्रात काम करणा-या तज्ञांसोबत एप्रिल 2014 मध्ये चर्चासत्र आयोजीत केले होते. या अनुशंगाने तसेच केन्द्र सरकारच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने सुचविलेल्या दुरूस्तीनुसार मे.क्रिसील रिस्क तर्फे नागपूर षहराचा प्रारूप सुधारित विकास आराखडा सादर केलेला आहे व तो मनपाच्या ;दउबदउहचनतण्हवअण्पदद्ध या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे अषी माहिती दिली.
ब्क्च् व क्च् मध्ये मूलभूत फरक असून षहर विकास आराखडयासाठी हा दर 5 वर्शांनी आवष्यकतेनुसार सुधारणा करता येतात. असेही त्यांनी सांगितले. विकास आराखडयाबाबत उपस्थितांचे प्रष्नांना डाॅ.रविकांत जोषी यांनी समर्पक उत्तरे देवून त्यांचे समाधान केले. यावेळी झालेल्या चर्चेत केन्द्रीय भूजल मंडळाचे संचालक डाॅ.सुब्बाराव, भूवैज्ञानिक डाॅ.जी.के.जैन, व्ही.एन.आय.टी. डाॅ.अडाणे, आर्कीटेक्ट हेमंत भावे, षिरीश षिरसीकर, डाॅ. उज्वल चक्रदेव, संजय कोपुलवार, नगरसेवक मुरलिधर मेश्राम, राजू नागूलवार, नगरसेविका मनिशा घोडेस्वार, कांता रारीकर, वसंुधरा च्या वीणा खानोरकर, ग्रीन व्हीजलच्या दक्षा बोरकर, सूरभी जैस्वाल, वार्ताहर रवि गजभिये, मदन थूल, आदींनी चर्चेत भाग घेतला. 
कार्यक्रमाला मुस्लीम लिग पक्षनेता असलम खान, परिवहन समिती सभापती बंडु राऊत, ज्येश्ठ नगरसेवक सुनिल अग्रवाल, कामील अंसारी, दिपक पटेल, माजी उपमहापौर जैतुनबी अंसारी, गौतम पाटील, नगरसेविका आभा पांडे, विद्या कन्हेरे, हर्शला साबळे, मीना तिडके, उशा गि-हे, षितल घरत, सुमित्रा जाधव, लता घाटे इ. नगरसेवक-सेविकांसह क्रीसीलचे ब्रीज गोपाल लढा, रजेष तुरका, पोलिस उपायुक्त वाहतुक भारत तांगडे, व्हि.टी.ये.चे जे.पी.षर्मा, हाॅटेल ओनर्स असोसिएषनचे तेजींन्द्ररसींग रेणू, क्रीडाईचे प्रषांत सरोदे, आर्कीटेक्ट असोसिएषनचे परमजीत आहुजा, ना.सु.प्र.चे अधिक्षक अभियंता सुनिल गुज्जलवार, रेल्वेचे आलोक कांसल, एम.आय.डी.सी.चे अधिक्षक अभियंता श्री.के.आर.नागपूरे, जी.एस.डी.ये चे उपसंचालक आय.आय.षाहा, मस्त्यय व पषु विज्ञान विद्यापीठाचे व्हि.व्ही.दाणी, नागपूर चेंबर्सचे कमलेष षाहा, आय.टी.पी.आय संजय कोपुलवार, ओ.सी.डब्ल्यू चे दिनेष राठी, मंुडले काॅलेज आॅफ आर्किटेक्ट उज्वला चक्रदेव, आय.टी.पायचे सुजित रोडगे, व्ही.एन.आय.टी0चे डाॅ.व्ही.एस.अडाणे, आर्कीटेक्ट राजेष जैस्वाल, रवि सोनकुसरे, सार्थीचे अमर वझलवार, अॅड.राठी, लिना बुधे, ग्रीन व्हीजलचे दक्षा बोरकर यांचेसह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे संचालन उपअभियंता मोहम्मद इसराईल यांनी केले तर आभार प्रदर्षन सत्तापक्ष नेते श्री.दयाषंकर तिवारी यांनी केले. षहर विकास आराखडयांबाबत विविध तज्ञ, सामाजिक संस्था व नागरिकांच्या सूचनांचा अंतर्भाव करण्यात येईल. तरी ज्यांना याबाबत काही सूचना करावयाच्या असतील त्यांनी बइनकदउबदहचनत/हउंपसण्बवउए ेींेीपींेजंा/हउंपसण्बवउए तंउमेीण्जनतंां या ईमेलवर पाठवावे असे आवाहन करण्यात आले.
 

 

सफाई कर्मचा-यांच्या संबंधित विविध समस्यांचा त्वरित निपटारा करावा राश्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाच्या सदस्या डाॅ.लता महतो यांचे निर्देष

 
सफाई कर्मचा-यांसाठी व त्यांच्या कुटुंबियांच्या कल्याणाकरीता केन्द्र सरकार व राज्य सरकार विविध योजना राबवित आहे. त्याची अमंलबजावणी योग्यरित्या होते किंवा नाही यादृश्टीने आढावा घेण्याकरीता राश्ट्रीय सफाई आयोगाच्या सदस्या डाॅ.लता महतो यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सकाळी म.न.पा.केन्द्रीय कार्यालयाचे छत्रपती षिवाजी महाराज नवीन प्रषासकीय इमारतीतील सभाकक्षात बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
यावेळी म.न.पा.आयुक्त श्री.श्रावण हर्डीकर, म.न.पा.चे उपआयुक्त श्री.संजय काकडे, उपसंचालक (आरोग्य) डाॅ.मिलींद गणवीर, समाजकल्याण विभागाचे प्रादेषिक उपायुक्त श्री.आर.डी.आत्राम, कार्यकारी अभियंता (स्लम) श्री.सतीष नेरळ, षिक्षणाधिकारी श्री.दीपेन्द्र लोखंडे, उपअभियंता (स्लम) श्री.राजेष भुतकर, अन्न निरिक्षक श्री.सुधीर फटींग आदी उपस्थित होते.
आयोगाच्या सदस्या डाॅ.लता महतो यांनी यापूर्वी देखील म.न.पा.मध्ये बैठक घेवून सफाई कर्मचा-यांच्या विविध मागण्याबाबत चर्चा केली होती. त्यासंबंधी म.न.पा.ने केलेल्या कार्यवाही संबंधी देखील आजच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसेच सफाई कर्मचा-यांचे प्रष्नासंबंधी विविध बाबींवर सूचना वजा निर्देष त्यांनी दिलेत. त्यामध्ये म.न.पा.नी बांधलेल्या सार्वजनिक मूत्रीघर व संडासच्या देखभालीचे काम सफाई कर्मचा-यांच्या संस्थाना प्राथमिकतेने देण्यात यावे, ज्या भागात सफाई कर्मचा-यांची संख्या (वास्तव्य) जास्त आहे त्या भागातील सफाई कामगारांचे पाल्यांकरिता निवासी षाळा सुरू करावी. त्यादृश्टीने षिक्षणाधिकारी हयांनी म.न.पा.च्या रिकाम्या व बंद असलेल्या षाळांची जी यादी दिली आहे त्याची विभागीय समाजकल्याण उपायुक्त यांनी म.न.पा.षिक्षणाधिका-यासमवेत पाहणी करून सोयीस्कर जागेची निवड करावी, म.न.पा.च्या दुकाने व जागांमध्ये सॅनेटरी मटेरीयल षाॅप करीता सफाई कर्मचा-यंचे कुटुंबातील बेरोजगार सदस्यांस जागा उपलब्ध करून द्यावी. हाताने मैला वाहून नेण्यासंबंधी ;प्देंदजंतल संजतपदमद्ध पध्दतीचा त्वरित सव्र्हे करण्यात यावा, असेही त्यांनी निर्देष दिलेत. तसेच सफाई कर्मचा-यांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी म.न.पा.स्तरावर तक्रार निवारण समिती गठीत करावी तसेच त्यासाठी त्यांना कार्यलयासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी,
डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर श्रम साफल्य योजने अंतर्गत प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र व्यक्तिंना घरे उपलब्ध करून द्यावी त्यावर घरासाठी जागा षोधण्यात येत असून जागा उपलब्ध होताच कार्यवाही करण्यात येई्रल अषी माहिती देण्यात आली.
रमाई आवास योजनेबाबत देखील दारिद्रय रेशेखालील ;ठच्स्द्ध यादी, पिवळे कार्ड धारक व केषरी कार्ड धारक याप्रमाणे षासनाने ठरवून दिलेल्या निर्देषानुसार प्राप्त अर्जावर त्वरित कारवाई करावी. असे निर्देष दिले असता आयुक्तांनी याबाबत प्रगती अहवाल मागवून ज्यांचेकडून दिरंगाई झाली असेल त्यांना कारणे दाखवा नोटीस देवून विचारणा करावी असे निर्देष प्रषासनास दिले. लाड कमेटी अंतर्गत वारसदारांना नियुक्तीबाबत वर्तमानपत्राला जाहिरात देवून आवष्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी दोन षिबीरे घेण्यात आली असून ही पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे, अषीही माहिती यावेळी देण्यात आली. उपरोक्त सर्व बाबींवर लवकरात-लवकर कारवाई करून सफाई कर्मचा-यांची प्रकरणे प्राधान्याने निकालात काढावी, असे निर्देष आयोगाच्या सदस्या डाॅ.लता महतो यांनी दिले.
प्रारंभी मा.आयुक्त श्री.श्रावण हर्डीकर यांनी पुश्पगुच्छ देवून राश्ट्रीय सफाई आयोगाच्या सदस्या डाॅ.लता महतो यांचे स्वागत केले.
 

हराला आगामी उन्हाळयात सुरळीत पाणी पुरवठा करण्याच्या दृश्टीने आठवडाभरात कृती आराखडा तयार करा: मा.महापौर प्रवीण दटके 

जलप्रदाय विभाग व ओ.सी.डब्लू समवेत मा. महापौरांनी घेतली प्राथमिक बैठक

 
आगामी उन्हाळा लक्षात घेता षहरातील जनतेला समान व सुरळीतपणे पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे यादृश्टीने म.न.पा. जलप्रदाय विभाग व आॅरेंज सिटी वाॅटर कंपनी यांनी परस्पर समन्वय ठेवावा. तसेच झोन सभापती समवेत झोन निहाय बैठकीचे वेळापत्रक तयार करून नागरिकांना सुरळीत पाणी पुरवठा करण्याचे दृश्टीने काय उपाय योजना करण्यात येणार आहे. यासाठी आठवडभरात कृती आरखडा तयार करावा, असे निर्देष मा. महापौर श्री. प्रवीण दटके यांनी दिलेत.
म.न.पा. च्या डाॅ. पंजाबराब देषमुख स्थायी समिती सभागृहात म.न.पा. पदाधिकारी तसेच जलप्रदाय व ओ.सी.डब्यू. कंपनीच्या अधिकाÚयांसमवेत आज दुपारी षहरातील पाणी पुरवठा संदर्भात माहिती घेण्याकरीता प्राथमिक स्वरूपाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला मा. सत्तापक्षनेता श्री. दयाषंकर तिवारी, मा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर, परिवहन समिती सभापती श्री. बंडु राऊत, ज्येश्ठ नगरसेवक व माजी उपमहापौर श्री. सुनिल अग्रवाल, लक्ष्मीनगर झोन सभापती श्री. गोपाल बोहरे, अधिक्षक अभियंता श्री. प्रकाष उराडे, कार्यकारी अभियंता (जलप्रदाय) श्री. संजय गायकवाड, कार्य. अभियंता (विद्युत) श्री. संजय जयस्वाल, कार्यकारी अभियंता (पंेच प्रकल्प) श्री. ष्याम चव्हाण,  प्रमुख लेखा व वित्त अधिकारी श्री. मदन गाडगे, उप विभागीय अभियंता श्री. आर.डी. जाधव, प्रदिप राजगीरे, उप अभियंता दिपक चिटणीस, ओ.सी.डब्लू. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. संजय राॅय, श्री. राजेष कालरा, उपसंचालक श्री. वेंकट रेड्डी, श्री. राहुल कुळकर्णी , पंेच प्रकल्प कक्षाचे उप अभियंता श्री. मोहम्मद इसराईल यांचेसह सर्व झोनचे उपअभियंता डेलिगेटस/षाखा अभियंता/कनिश्ठ अभियंता आदि प्रामुख्याने उपस्थित होते.
उन्हाळा तोंडावर आहे जलप्रदाय विभागामार्फेत काय तयारी करण्यात आली अषी विचारणा मा. महापौरांनी केली असता यावेळी माहिती देतांना कार्य. अभियंता जलप्रदाय श्री. संजय गायकवाड यांनी सांगितले की, सद्या कन्हान येथून 215 द.घ.लि. (डस्क्) पाणी पुरवठा होत असुन कन्हान पंपींग स्टेषनची क्षमता 240 पर्यंत जावू षकते गोरवाडा येथून 16 एम.एल.डी. पाणी पुरवठा होतो. पेच 1,2 व 3 मिळून षहराला एकूण 620 एम.एल.डी. पाणी पुरवठा होत असुन त्याची क्षमता 645 एम.एल.डी.  लक्षात घेता जास्तीत-जास्त 650 ते 655 पर्यंत पाणी पुरवठा करता येईल. 
मा. पालकमंत्री यांनी घेतलेल्या बैठकीत नाॅन नेटवर्क क्षेत्रासाठी बोअरवेलकरीता प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देष दिले होते. त्या अनुशंगाने 200 लोकांमागे एक बोअरवेल याप्रमाणे 331 आणखी विधंन विहिरी बांधाव्या लागतील व तसा प्रस्ताव दोन दिवसात षासनास सादर करण्यात येईल.
सद्या षहरात 5479 विधंन विहिरी आहेत. त्यापैकी 1405 नाॅन नेटवर्क क्षेत्रात आहेत. तसेच मागील वर्शी 246 टँकर लावले होते. व जवळपास तेवढेच यावर्शी लावण्यात येतील विहिरीचा गाळ काढण्यासाठी तूर्त वरवरचे तरंगता कचरा (थ्सवंजपदह डंजमतपंस) काढावा लागेल अषीही माहिती त्यांनी दिली. बोअरवेल दुरूस्ती करीता ओ.सी.डब्लू. तर्फे यंत्रणा उपलब्ध आहेत. त्यावर मा. महापौरांनी बोअरवेल, विहिरीचा गाळ काढण्याचे इ. साठी यापूर्वीच कार्यवाही का करण्यात आली नाही अषी विचारणा केली तसेच झोन निहाय प्रत्येक डेलिगेट व ओ.सी.डब्लू. च्या प्रतिनिधी कडून पाणी पुरवठा, पुर्नभरण (त्मेजवतजंपवद) पाण्याचा देयकाच्या तक्रारी इ. बाबत विचारणा करून म.न.पा. डेलिगेटनी आपले कर्तव्य लक्षात घेवून त्याबाबत अहवाल वरिश्ठ अधिकारी यांना सादर करावे असे निर्देष दिलेत. तसेच पाणी पुवरठा व बिलींग संबंधी तक्रारी संबंधी नागरिकांना मार्गदर्षन व्हावे यादृश्टीने प्रत्येक झोनमध्ये म.न.पा. (छम्ैस् विभागाचे ) चे डिलिगेट, संपर्क क्रमांक, मॅनेजर,  ब्ंचमग टँकर पुरवठा, ओ.सी.डब्लू मॅनेजर यांचे नांव व संपर्क क्रमांक दर्षविणारा फलक लावावा.
पाणी पुरवठा व्यवस्थेतील अधिकारी- कर्मचारी ऐन उन्हाळयात न बदलविता आताच बदलावे जेणे करून पाणीपुरवठा पुरवित राहण्यात अडचण होणार नाही. असेही सांगितले.
या बैठकीत ज्येश्ठ सदस्य श्री. सुनिल अग्रवाल, झोन सभापती श्री. गोपाल बोहरे यांनी ओ.सी.डब्लू. च्या कार्यपद्धतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यावर मा. महापौरांनी मा. सदस्यांना योग्य ती सन्मानपूर्वक वागणूक देण्यात येवून त्याच्या सूचनांची दखल घ्यावी, अन्यथा त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल असा इषार ओ.सी.डब्लू. च्या अधिकाÚयांना दिला. प्रत्येक झोनमध्ये तक्रारीची दखल घेण्यासाठी झोनल मॅनेजरची जवाबदारी असावी.
ओ.सी.डब्यू. तर्फे माहिती देतांना पाण्याचे सार्वजनिक विहीरीवरील व्यवस्थेचे किरकोळ दुरूस्तीचे काम करू षकतो, परंतु पाईप लाईन बदलविणे किंवा नविन पाईपलाईन षक्य होत नाही असे सांगण्यात आले.
बैठकीत दुशीत पाण्याच्या तक्रारी, पाण्याचे मीटर व बिलिंग बाबत तक्रारी इ. बाबत चर्चा करून त्यावर आवष्यक ती उपाययोजना करण्याचे निर्देष मा. महापौरंानी दिले. मा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर यांनी ब्ंचमग मध्ये त्वरीत काय करावयाचे आहे. याबाबत संबंधित अधिकाÚयांनी त्यांचेकडे माहिती सादर करावी असे निर्देष दिले.
जनतेला सुरळीत पाणी पुरवठा करण्याची जवाबदारी आपल्या सर्वाची असल्साने संबंधित सर्व डेलिगेट व अधिकाÚयांनी नगरसेवकांना विष्वासात घेवून त्यांचेषी समन्वय ठेवून उन्हाळयातील परिस्थीती हाताळावी अषीही सूचना मा. महापौरांनी सरतेषेवटी केली.
 

पक्षाने दिलेली जवाबदारी निश्ठेने पूर्ण करून त्यंाच्या स्वप्नाची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न करणार: रमेष सिंगारे

 
नागपूर सुधार प्रन्यासचे विष्वस्त म्हणून स्थायी समिती सभापती श्री. रमेष सिंगारे यांचे पदग्रहण
 
मी राजकारणात जेव्हापासून आहे तेव्हापासून नागपूर सुधार प्रन्यास संदर्भात माझ्या मनात आकस होता. पण आज माझ्यावर महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती सभापती म्हणून  नासुप्र विष्वस्त पदाची सुद्धा जवाबदारी आली असल्यामुळे नासुप्रमध्ये दररोज दोन तास बसुन जनतेचे प्रलंबित प्रष्न मार्गीलावून त्यांच्या समस्या जलदगतीने सोडविण्याच्या प्रयत्न राहील. पक्षाने दिलेली जवाबदारी निश्ठेने पूर्ण करून मा. केंन्द्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मा. मुख्यमंत्री देवेंन्द्र फडणवीस यांच्या स्वप्नांची पूर्तता करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही देवुन मी पक्षाचे आभार व्यक्त करतो असे मनोगत श्री. रमेष सिंगारे यांनी व्यक्त केले.
 नागपूर महानगरपालिकेचे नवनिर्वाचित स्थायी समिती सभापती श्री. रमेष सिंगारे यांनी आज दिनांक 09/03/2015 रोजी दुपारी नासुप्रच्या कार्यलयात पदसिद्ध विष्वस्त म्हणून पदग्रहण केले. या पदग्रहण कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पूर्व नागपूरचे आमदार व षहर भाजपा अध्यक्ष श्री. कृश्णा खोपडे होते. तर प्रमुख अतिथी म्हणून मध्य नागपूरचे आमदार श्री. विकास कुंभारे, सत्तापक्षनेते श्री. दयाषंकर तिवारी, परिवहन समिती सभापती श्री. सुधिर राऊत, कर व कर आकारणी समितीचे सभापती प्रा. गिरीष देषमुख, माजी विष्वस्त नासुप्र श्री. जयप्रकाष गुप्ता, माजी स्थायी समिती सभापती व माजी विष्वस्त श्री. नरेंन्द्र बोरकर आदि प्रामुख्याने उपस्थित होते.
नागपूर सुधार प्रन्यासमध्ये नगरसेवक व अधिकारी यांची दर महिन्यात एक बैठक आयोजित करून जनतेेचे नासुप्रकडे असलेले अनेक प्रलंबित प्रष्न मार्गी लावण्याचा मी व नासुप्र विष्वस्त छोटु भोयर यांच्या समवेत बसून समन्वयाने सोडविण्याचा प्रयत्न करू. नागपूर सुधार प्रन्यासच्या माध्यमातून दरवर्शी 25 ते 30 कोटीचे रस्ते या षहरात झाले पाहिजेत या करीता एक धोरण ठरविण्याचा मानस त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
याप्रसंगी मनोगत व्यक्त करतांना पूर्व नागपूरचे आमदार व षहर भाजपा अध्यक्ष श्री. कृश्णा खोपडे म्हणाले की, नासुप्रचे विष्वस्त पद एक वर्शाची कसोटी असते हे पद फार कठीण पद आहे. आज नागपूर षहर फार मोठया प्रमाणात वाढले असल्यामुळे अविकसीत ले-आऊट वर लक्ष केंन्द्रीत करणे आवष्यक आहे. नासुप्रमध्ये काम कसे काढता येईल ही एक कला आहे. आपण जोपर्यंत इथे पाठपुरावा करून काम करणार नाही. तोपर्यंत जनतेला न्याय देवू षकणार नाही. यापुढे नासुप्र ऐवजी षहरात छडत्क्।  येवू षकते. त्यामुळे नासुप्रची सीमा वाढली जाईल. क्षेत्र वाढणार असल्यामुळे स्थायी समिती सभापती व नासुप्रचा विष्वस्त म्हणून जवाबदारी वाढली आहे.  नवनिर्वाचित विष्वस्त श्री. रमेष सिंगारे हे कामाच्या माध्यमातून याचे सोने करतील असा विष्वास व्यक्त करून त्यंाना षुभेच्छा दिल्यात.
मध्य नागपूरचे आमदार षुभेच्छा पर भाशणात म्हणाले की, नासुप्र व म.न.पा. येथील कार्यपद्धतीत जमीन आसमानचा फरक आहे. त्यामुळे याठिकाणी आक्रमकपणे काम केले तरच ते होते.
सत्ता पक्षनेता श्री. दयाषंकर तिवारी यांनी स्थायी समिती सभापती हा पदसिद्ध विष्वस्त असल्यामुळे दोन्ही प्राधिकरणामध्ये समन्वय असावा हा षासनाचा दृश्टीकोन आहे. नासुप्र च्या अनेक मालमत्तांवर म.न.पा. कर थकीत असून तो वसुल करण्याच्या दृश्टीने श्री. रमेष सिंगारे आपल्या अनुभवाचा फायदा देतील असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
 मावळते विष्वस्त श्री. नरेंन्द्र बोरकर षुभेच्छा देवून मनोगत व्यक्त करतांना म्हणाले की, माझ्या कार्यकाळात जमेल तेवढया कामांना न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. अपूर्ण राहिलेली कामे नवनियुक्त विष्वस्त पार पाडतील असा विष्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
प्रारंभी पूर्व नागपूचे आमदार व षहर भाजपा अध्यक्ष श्री. कुश्णा खोपडे व मावळते विष्वस्त श्री. नरेंन्द्र बोरकर यांनी पदसिद्ध विष्वस्त श्री. रमेष सिंगारे यांचे पुश्पगुच्छे देवून त्यांना सन्मान पूर्वक विष्वस्तांच्या खुर्चीवर विराजमान केले.
याप्रसंगी मध्य नागपूरचे आमदार श्री. विकास कुंभारे यांचा आज वाढदिवस निमित्त मान्यवरांनी त्यांचे पुश्पगुच्छ देवून स्वागत केले.
कार्यक्रमाला माजी महापौर डाॅ. कल्पना पांडे, माजी उपमहापौर श्री. राजेंन्द्र लोखंडे, नगरसेवक सर्वश्री भूशण षिंगणे, प्रदिप पोहाणे, देवेंन्द्र मेहर, राजेष घोडपागे, षरद बान्ते, जगदीष ग्वालवंषी, संजय बोन्डे, नगरसेविका डाॅ. उमा गाठीबांधे, श्रीमती सारिका नांदुरकर, श्रीमती दिव्या धुरडे, श्रीमती संगीता गिÚहे, श्रीमती स्वाती आखतकर, माजी नगरसेवक व भाजपाचे महामंत्री प्रा. प्रमोद पेंडके, प्रभाकर येवले, बळवंत जिचकार व इतर मान्यवर बहुसंख्येने उपस्थित होते. 
कार्यक्रमाचे संचालन व आभार भाजपा महामंत्री (दक्षिण) श्री. संजय ठाकरे यांनी केले.
 

 

महिलांना नैतिक आधार देवून आत्मनिर्भर करण्याचा संकल्प करूयाः श्रीमती कांचनताई गडकरी

 
 विविध क्षेत्रातील मान्यवर महिलांच्या सत्कारसह जागतिक महिला दिन म.न.पा.त संपन्न
आपल्या भारत देषाला राजमाता जिजाऊ, झाषीची राणी, अहिल्याबाई होळकर, सावित्रीबाई फुले यासारखा कर्तुत्ववान महिलांचा वारसा लाभलेला आहे. अहिल्याबाईंनी कर्तव्य कठोर होत स्त्री विटंबना झाली म्हणून त्या गैरवर्तनाबद्दल स्वतःच्या मुलाला हत्तीचे पायी तुडविले होते. छत्रपती षिवाजी महाराजांनी कल्याणच्या सुभेदाराचे सुनेबद्दल दाखविलेली मातृत्वाची भावना आमची संस्कृती दाखवुन देते. परंतु अषी चांगली व गौरवषाली परंपरा लाभलेल्या आपल्या देषात अलिकडील घडलेल्या घटना पाहता हे असे कां व्हावे असा प्रष्न तुम्हा-आम्हाला पडतो. कुटुंबातील स्त्री सुषिक्षित झाली तर ते कुटुंब सुसंस्कृत होते. त्यामुळे प्रत्येक स्त्रीने आत्मनिर्भर व्हावे, स्त्रीने अत्याचारास प्रत्युत्तर दिले पाहिजे प्रसंगी दुर्गामातेचा अवतार धारण केला पाहिजे. स्त्रीला नेैतिक आधार दिला तर ती घरीदारी सुखा समाधानाने राहु षकते. मग ती गरीब-श्रीमंत असो किंवा कुठल्याही जाती धर्माची असो. त्यामुळे महिलांमध्ये जनजागृती करून प्रत्येकीने जागतिक महिला दिनाचे दिवषी आपल्या आजुबाजुंच्या स्त्रियांना आत्मनिर्भर करण्याचा संकल्प करूया असे भावपूर्ण आवाहन संस्कार भारतीच्या कार्याध्यक्षा तथा सेवा सदनच्या अध्यक्षा श्रीमती कांचनताई गडकरी यांनी केले. 
नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने जागतिक महिला दिनानिमित्त रविवार दिनांक 8 मार्च, 2015 रोजी सकाळी राजे रघुजी भोसले नगर भवन (महाल टाऊन हाॅल) येथे ‘स्वयंसिद्धा’ कार्यक्रमा अंतर्गत षहरातील कर्तुत्ववान ‘स्त्री षक्तिचा’ अभिनंदनीय सत्कार त्यांच्या षुभहस्ते आयोजित केला होता. यावेळी व्यासपीठावर म.न.पा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर, सत्तापक्षनेता श्री. दयाषंकर तिवारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक (नागपूर ग्रामीण) डाॅ. आरती सिंह, साऊथ पाॅईट स्कूलच्या प्राचार्य डाॅ. मृणालिनी दस्तुरे, महिला व बालकल्याण समिती सभापती श्रीमती अष्विनी जिचकार, उपसभापती श्रीमती संगिता कळमकर, समाजकल्याण अधिकारी सुश्री. सुधा ईरस्कर आदि विराजमान होते.
यावेळी मार्गदर्षन करतांना म.न.पा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर  यांनी यापूर्वी राज्य ग्रामीण दारिद्रय निर्मुलन संस्थेतील कामाचा अनुभव सांगतांना गरिब घरामध्ये जावुन गरिबातला गरिब कोण याचा षोध घेतांना विदारक अनुभव आले असे सांगितले. गरीब  कुटुंबातील स्त्री कुटंुबासाठी केलेल्या भाकरी कुटुंबातील सर्व सदस्यांना वाटून देते व त्यातुन उरलिच तर स्वतः खाते. नाहीतर अर्धपोटीच राहते. त्यामुळे गरिबीची सर्वाधिक झळ त्या स्त्रीला बसते. परंतु त्या घराला बांधून ठेवण्याचे काम हीच स्त्री करीत असल्यामुळे तिला संपन्न केल्यास कुटंुब संपन्न होईल, असे सांगितले. तसेच महिलांनी बोलते व्हावे, प्रषिक्षण घ्यावे, महिला बचत गटाच्या माध्यमातुन आर्थिक दृश्टया सक्षम व्हावे, मुला-मुलींन मध्ये भेदभाव न करता समानतेने वाढवावे. अन्याय अत्याचारा विरोधात आवाज उठवाल तेव्हाच महिला सक्षमीकरण हेाईल असे मनोगत व्यक्त केले.
सत्तापक्षनेता श्री. दयाषंकर तिवारी यांनी त्यांचे भाशणात जेव्हा नारी षिक्षित नव्हती तेव्हा समाज सुसंस्कृत होता. परंतु त्याउलट आज महिला व समाज सुषिक्षीत झाल्यावरही अन्याय अत्याचार वाढल्याचे विपरित चित्र दिसते याबद्दल खेद व्यक्त केला. यावेळी त्यांनी कवी ओमव्यास यांच्या कवितेद्वारे म्हाताÚया आईची व्यथा ऐकविली. तसेच पूर्वी संयुक्त कुटंुब पद्धतीमुळे आजी-आजोबांकडून कुटंुबातील लहान मुलांवर संस्कार होत असत. तसेच त्यांचे आईबाबांची कैफियत आजी-आजोबांकडे ऐकली जायची व कुटंुब स्वास्थ चांगले राहत असे. परंतु आज मुलांना त्यांच्या भावना व्यक्त करण्याचे साधन नसल्याने न्यूनगंड निर्माण होतो. आपल्या समाजात नारी जातीवर प्रतिबंध आहेत. त्यामुळे समाजाची मानसिकता बदलणे आवष्यक आहे. असे सांगून स्वामी विवेकानंदानी षिकागो धर्मपरिशदेत दिलेल्या बंधुत्वाच्या षिकवणीचे स्मरण करून दिले. 
कार्यक्रमाचे विषेश अतिथी म्हणून प्रथम पुश्प गुंफतांना जिल्हा पोलीस अधिक्षक डाॅ. आरती सिंह यांनी ग्रामीण भागातील स्त्रीची दिनचर्या सांगून ज्या महिलांना कुठलेही आर्थिक साधन नाही, त्या नाईलाजाने दारू विक्री करतात. महिलांची तक्रार नाही असा एकही दिवस जात नाही. एकटे राहिल्यास आपणास अपमान सहन करावा लागेल या भितीने हया स्त्रीया नवÚयाचा व कुटंुबातील इतर व्यक्तींचा अत्याचार सहन करतात. आर्थिक दृश्टया स्वावलंबी नसते. अन्याय अत्याचारविरूद्ध महिला पोलीस स्टेषनमध्ये गेली तर समाजाचा बघण्याचा दृश्टीकोन वेगळा होतो. त्यामुळे या महिलांना षिक्षित करून, कायद्याची माहिती करून देणे आवष्यक आहे. महिलासोबत पुरूशांनी देखील मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अत्याचार सहन करू नका. असे त्या म्हणाल्या महिलांना सुरक्षितता मिळावी यादृश्टीने प्रत्येक तालुका स्तरावर समुपदेषन केंन्द्र उघडले आहेत. तसेच छेडछाडीचे प्रकार टाळण्यासाठी महिलांची गस्तीपथके (पेट्रोलिंग), काॅलेज व षिकवणी वर्गाचे ठिकाणी देखील ठेवण्यात येतात अषी माहिती त्यांनी दिली.
अखेरचे पुश्प गंुफताना प्राचार्य डाॅ. मृणालिनी दस्तुरे यांनी आज केवळ भारतच नव्हे अध्र्या जगाला पुरूशप्रधान संस्कृती मध्ये अहंकाराचा सामना करावा लागतो. स्त्रीयांनी स्वतःला कमी लेखू नये असे सांगून अमेरिकन राश्ट्रपती रूझवेल्ट यांच्या षब्दात ‘‘तुम्हाला कोणीही कमी लेखत नाही, जोपर्यंत तुम्ही त्याला कमी लेखू देत नाही’ याची आठवण करून दिली. तसेच प्रत्येकी वेळी महिलांना गृहित धरू नका. स्त्री ही इकारांत षक्ती असून ‘षिवां’ मधून ही षक्ती निघाली तर ‘षव’ राहते. जिथे वात्सल्याचा स्पर्ष होतो. जिथे माऊलीचा अंतरीचा उमाळा येतो तिथे लिंग भेद, पषुत्व आड येत नाही. जगाला षिकविण्याची ताकद तिच्यात आली. असे सांगून करीम टोपीवाल्याची नविन गोश्ट सांगितली, स्त्रीचे षारीरिक व मानसिक स्वास्थ चांगले रहावे, यादृश्टीने दररोज कसा आहार घ्यावा याचे देखील त्यांनी मार्गदर्षन केले. वैचारिक स्तरावर चांगल्या गोश्टीचा पाठलाग करा. जसे तुम्ही आहात तसे तुम्हाला जग दिसते. त्यामुळे चांगल्या गोश्टीचे चिंतन केल्यास आयुश्यात नक्कीच परिवर्तन होईल, असेही त्या म्हणाल्या.
त्यानंतर कु. साक्षी किषोर दिडपाये हिने मी, ‘सावित्रीबाई फुले बोलते’ तर कु. पल्लवी कडव हिने ‘मेरी झाँषी नही दूँगी’ हा वेशभूशेसह एकपात्री प्रयोग सादर केला. महिला आरोग्य अभियान अंतर्गत केअर हाॅस्पीटलच्या स्त्रीरोग तज्ञ डाॅ. नेहा भार्गव यांनी पाॅवर पाॅईंन्ट सादरीकरणाद्वारे महिलांमधील कर्करोग विषेशतः स्तनांचा कर्करोग, गर्भाषय कर्करोग, त्याची लक्षणे व घ्यावयाची काळजी याबाबत उद्बोधक माहिती दिली.
महिलांना आत्मसुरक्षेचे धडे मिळावे यादृश्टीने निर्भया बेटी सुरक्षा अभियान समिती नागपूर तर्फे श्री. ज्ञानेष्वर गुरव व सविता पांडे यांच्या मार्गदर्षनाखाली मुला-मुलींनी मार्षल आर्टची प्रात्याक्षिके सादर केली.
प्रारंभी श्रीमती कांचनताई गडकरी यांनी दिप प्रज्वलन करून माता सरस्वती व सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेला माल्यार्पण केले. त्यानंतर मान्यवरांचे षाल, श्रीफळ व पुश्पगुच्छ देवुन स्वागत करण्यात आले.
त्यानंतर विविध क्षेत्रात आपल्या कर्तुत्वाचा ठसा उमटविणाÚया महिलांचा षाल, श्रीफळ, पुश्पगुच्छ व प्रमाणपत्र देवुन सत्कार करण्यात आला. सत्कार मुर्ती मध्ये श्रीमती आषाताई राजेष्वर राऊत (षेतकरी) अॅड. प्रियंका दुर्गाप्रसाद वर्मा (वकील), एकता खंते (क्रीडा क्षेत्र) गायिका सोनाली दिक्षित (सांस्कृतिक गीत गायिका), प्रज्ञा राऊत (मतिमंद मुलांचें पुर्नवसन), डाॅ. कविता रतन, (पर्यावरण क्षेत्रातील) ग्रीन व्हीजील फाऊंनडेषनच्या संस्थापक अध्यक्ष) अनोमा साखरे (भरत नाटयम् नृत्यांगना), लिना बुधे (सामाजिक कार्यकर्ती), षैलजा सुभेदार (महिला व बालकांच्या सर्वागिण उन्नतीसाठी कार्यरत सामाजिक कार्यकत्र्यां), कु. जयश्री ढोक (षैक्षणिक क्षेत्र), बेबीताई राऊत (गृहिणी) व मोनिका विपानी (योग व संस्कार षिक्षिका) यांचा समावेष आहे.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करतांना महिला व बालकल्याण समिती सभापती श्रीमती अष्विनी जिचकार यांनी जागतिक महिला दिनाचे महत्व विषद करून नागपूर महानगरपालिकेचे लाडली लक्ष्मी येाजना, महिला उद्योजिका मेळावा, महिला बचत गट इ. बाबत माहिती दिली.
कार्यक्रमाला माजी उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अंसारी, नगरसेविका सरोज बहादुरे, मालु वनवे, षितल घरत, मंगला गवरे, निलिमा बावणे, दिव्या धुरडे, पल्लवी षामकुळे, मिना तिडके, वर्शा ठाकरे यांच्यासह श्रीमती सुषीला देषमुख, डाॅ. कीर्तीदा अजमेकरा, वंदना यंगटवार, करूणा चिंमणकर, आरोग्यधिकारी डाॅ. सविता मेश्राम, सांख्यिकी अधिकारी श्रीमती रंजना लाडे, डाॅ. षितल पाटील, सहा. आयुक्त राजू भिवगडे, श्री. कौस्तुव चॅटर्जी, षक्ती रतन, ग्रीन व्हीजलचे कार्यकर्ते व महिलावर्ग मोठया प्रमाणात उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे संचालन जोत्स्ना देषमुख यांनी तर आभार प्रदर्षन समाज कल्याण अधिकारी सुधा इरस्कर यांनी केले. कार्यक्रमाचे यषस्वीते साठी भावना यादव, आरती जुमडे, षारदा गडकर इत्यादींनी विषेश परिश्रम घेतले.
 
 

बांधकाम परवानगीसाठी एक खिडकी योजनेचे नगररचना विभागद्वारे सादरीकरण

 
नागपूर महानगरपालिकेव्दारे विकास नियंत्रण नियमावली प्रमाणे (Development Control Regulation-2000) बांधकाम परवानगी देण्याबाबत अडचणी दूर करण्यासाठी नागपूर महानगरपालिकेमध्ये एक खिडकी योजना राबवून नागरिकांना जलद, पारदर्षक व सुलभ व्यवस्था आणण्यासाठी म्हणून म.न.पा.स्थापत्य, विदयुत व प्रकल्प विशय समितीने हा विशय हाती घेतला आहे. या अनुशंगाने विषेश समितीचे सभापती श्री.संदिप जोषी यांनी विभागाला एक खिडकी योजनेसंबंधी सादरीकरण करण्यास सूचना दिल्या असता नगररचना विभागाने याचे सादरीकरण केले. या विशयी समितीने इतर महानगरपालिकेचा अभ्यास करण्यासाठी श्री.श्रीकांत देषपांडे षाखा अभियंता आणि श्री.अनिल गेडाम यांची व्दि सदस्यीय समिती नेमली होती त्यांनी पुणे, ठाणे, सुरत, अहमदाबाद षहरांना भेटी देवून तेथील पध्दतीच्या आधारे नागपूर म.न.पा.मध्ये एक खिडकी योजना राबविण्यासाठी व्यवस्था करण्यासाठी साॅफ्टवेअर विकसीत करण्याच्या सुचना देवून आज दि. 3/03/2015 रोजी दुपारी 4 वाजता नागपूर म.न.पा.च्या डाॅ.पंजाबराव देषमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहामध्ये आॅटोडिसीआर प्रणालीचे सादरीकरण केले. आॅनलाईन नकाषा सादर करणे, अॅटोमॅटीक डिमांड नोट तयार होवून अर्जदाराला आॅनलाईंन पाठविणे, संगणकाव्दारे अॅटोमॅटीक बांधकाम नकाषा पडताळणी आणि बांधकाम परवाना तयार होणे, प्लींथ चेकींग सुचना, भोगवटा प्रमाणपत्र इ. कार्ये संगणिकृत करणे तसेच सादर केलेला प्रस्तावाचे स्टेटस आॅनलाईन पाहता येणे, अलर्ट मॅसेज मोबाईलवर पाठविणे, साईट इन्स्पेक्षन वेळ निष्चीत करणे इत्यादी बाबी आॅनलाईन होवून प्रणालीमध्ये पारदर्षकता व अचुकता कषी आणता येते याचे सादरीकरण करण्यात आले. हे सादरीकरण साॅफ्टवेअरच्या षितल जगताप यांनी केले.
 
या बैठकीला क्रिर्डाइ नागपूर मेट्रोचे सदस्य, आर्किटेक्ट, टाऊन प्लानर्स, इंजिनियअर्स असोसिएषनचे सदस्यगण उपस्थित होते. त्यांनी या प्रणालीचे स्वागत केले. आणि काही सूचना सुध्दा केल्या. आॅनलाईन प्रणाली लागू केल्यास मॅन्युअल पध्दतीने प्रक्रिया सुरू नसावी, नियमामध्ये योग्य इंटरप्रीटेषन करून साॅफ्टवेअर मध्ये टाकण्यात यावे. ही प्रणाली हाताळण्यासाठी म.न.पा.चा सक्षम स्टाफ असावा. प्रणालीबाबत आर्किटेक्ट इंजिनियर्स ना टेªनिंग देण्यात यावे. यामध्ये येणा-या अडचणीबाबत कमेटी स्थापन करावी त्याचे माध्यमातून समस्या सोडविण्याची व्यवस्था करण्यात यावी.
आॅटो.डी.सी.आर मधून पडताळणी खरी उतरल्यास यामध्ये मानवी हस्तक्षेप करून त्रास होवू नये. अधिका-यांची जबाबदारी ठरवावी निष्चीत कालावधीत कामे व्हावी.
टि.डी.आर वापरायचा असल्यास नकाषा मंजूर होईल किंवा नाही याची षाष्वती नसल्याने टि.डी.आर वापरून किंवा इतर मार्गाने अतिरिक्त एफ.एस.आय वापरणार हे गृहीत धरून नकाषा सादर करून याला तत्वतः मान्यता देण्यात यावी हा प्रस्ताव मान्य होत असल्यास अर्जदार टी.डी.आर खरेदी करू षकेल. तो वाया जाणार नाही अषी व्यवस्था असावी अषी सुध्दा सूचना आली तसेच उपस्थित आर्किटेक्ट, बिल्डर्स यांनी इतर टि.डी.आर रिलॅक्सेषनचे फायर एन.ओ.सी.चे मुद्दे उपस्थित केले.
मा.आयुक्त श्री.श्रावण हर्डिकर यांनी सांगितले की, आपल्याला अपेक्षीत असा भविश्याचा वेध घेवून प्रस्ताव आताच्या नियमाप्रमाणे तयार करून तत्वतः मंजूर करून देण्यास हरकत नाही. सद्यास्थितीत जेवढे नियमात आहे तेवढेच बांधकाम करण्यास बांधकाम परवाना देता येईल. टप्याटप्याने, टी.डी.आर वापरून वा इतर मार्गाने अतिरिक्त एफ.एस.आय वापरून क्षमतेने बांधकाम प्रस्ताव रिलीज करून घेण्याची व्यवस्था करता येवू षकते हा सर्वांसाठी सोयीचा राहील. आपण प्लीथ लेव्हल चेकींग प्रमाणपत्र, भोगवटाप्रमाण पत्र घ्यावे. म.न.पा.तर्फे तषी व्यवस्था करण्यात येईल. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम करण्याचा प्रष्न राहणार नाही. काही बदल करायचा असल्यास सुधारित परवानगी प्राप्त करून घेता येईल.
आपले षहर मोकळे सुंदर असावे भरपूर प्रकाष व वायुविजनाची व्यवस्था असावी त्यामध्ये तडजोडकरणे भविश्याकरिता चांगले राहणार नाही. याचा विचार करण्यात यावा. नियमामध्ये त्रृटया आहेत. असतील तर त्या तज्ज्ञाकडून तपासून सुधारता येईल. या प्रणालीमध्ये सर्वांचा सहभाग आवष्यक आहे तषी अपेक्षा मा.आयुक्तांनी बोलून दाखविली.
यावर विषेश समितीचे सभापती श्री.संदीप जोषी यांनी सांगीतले की, मा.नितीनजी गडकरी, मा.मुख्यमंत्री देवेन्द्रजी फडणवीस यांनी नागपूर महानगरपालिकेमध्ये बांधकाम परवानगी प्रणालीमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याचे निर्देष मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके यांना आणि मला केल्या आहेत. त्यादृश्टीने आपण या अगोदर सुद्धा बसलो आहे त्यातून आपल्या सूचनांचा व सर्वंकश विचार करून हे प्रेझेंटेषन तयार करण्यात आले आहे. यावर उपस्थितांना याला संमती असल्याचे मत प्रदर्षित केले. तेव्हा याबाबत सर्वकश प्रस्ताव येत्या दोन महिन्याचे आंत सभागृहापुढे आणण्याचा मानस श्री.संदीप जोषी यांनी बोलून दाखविला. तसेच सर्वानुमते ठरले की, डी.सी.आर.मधील काही तरतुदींचा योग्य अर्थ काढणे तसेच नियमामध्ये आवष्यक फेरबदल करण्यासाठी, आर्किटेक्ट, इंजिनियर, टाऊन प्लानर्स, व इंटर अॅक्षन कमिटीचे सदस्य, फायर आॅफीसर व नगररचना विभागाचे आधिकारी मिळून मा.निगम आयुक्त यांचे समक्ष 10 तारखेला बैठक आयोजित करून प्रस्ताव तयार करण्याचे ठरले.
या सभेला विषेश समितीच्या सदस्या सौ.सारिका नांदूरकर, सौ.वर्शा ठाकरे, क्रिडाईचे श्री.राजेन्द्र कुळकर्णी, श्री.अनिल नायर, षर्मिश्ठा राय, आर्किटेक्ट श्री.विरेन्द्र खरे, श्री.दिलीप हिंगे, श्री.राजेष जैस्वाल, श्री.किषोर चिध्दद्वार, श्री.रविन्द्र सोनकुसरे, आदित्य मोखा, कस्तुरी कुळकर्णी तसेच डेव्हल्पर्स प्रतिक सरोगी, श्री.दिलीप भराडे, श्री.आषिश लोढे, आणि टाऊन प्लानर्स श्री.एच.आर.नानोटी, श्री.जितेन श्रीवास्तव, सत्येंद्र गुप्ता, इंजिनियर श्री.के.एन.मेहता, व्ही.के.बालकोटे, तसेच महानगरपालिकेचे अति. उपायुक्त श्री.प्रमोद भुसारी, सहा. संचालक (नगररचना) श्री.सतिष रेंगे, उपविभागीय अभियंता श्री.महेष गुप्ता, उप अभियंता राजेंद्र भुते आणि इतर अभियंते मोठया संख्येने उपस्थित होते.
 
 

 

स्वाईन फ्लूला घाबरू नका- स्वाईन फ्लू बाबत जनजागृती करण्यासाठी म.न.पा. तर्फे फिरते वाहन

 
देशात, राज्यात व नागपूर षहर तसेच आजूबाजूचे परिसरात स्वाईन फ्लू या रोगाची होत असलेली लागण लक्षात घेता या आजारापासून प्रतिबंध कसा करता येईल यादृश्टीने जनजागृती करण्यासाठी नागपूर महानगरपालिकेने पाच फिरती वाहने आजपासून संपूर्ण षहरात पाठविण्यात येत आहे.
मा. उपमहापौर श्री. मुन्ना पोकुलवार, सत्तापक्षनेता श्री. दयाषंकर तिवारी, वैद्यकिय सेवा व आरोग्य समितीचे सभापती तथा नवनिर्वाचित स्थायी समिती सभापती श्री. रमेष सिंगारे यांनी म.न.पा. सिव्हील कार्यालयातील मुख्यालय परिसरात या वाहनांना हिरवी झंेडी दाखवुन रवाना केले. या वाहनाचे फलकावर ‘स्वाईन फ्लू’ ला घाबरू नका, खोकलताना अथवा षिंकताना नेहमी तोंडावर रूमाल धरावा, बाहेरून आल्यावर नेहमी साबणाने हात स्वच्छ धुवावे, गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळावे, सर्दी, खोकला, ताप, घसा दुखणे इत्यादी लक्षणे आढल्यास डाॅक्टरंाचा त्वरीत सल्ला घ्यावा व घरातील इतर सदस्यांच्या संपर्कात येणे टाळावेे इ. विविध सूचना नागरिकांना केलेल्या आहेेत.
यावेळी वैद्यकीय सेवा व रूग्णालय समिती उपसभापती श्री. साधना बरडे, सदस्या श्रीमती विद्या कन्हेरे, कर आकारणी समिती सभापती प्रा. गिरीष देषमुख, क्रीडा समिती सभापती श्री. हरिश दिकोंडवार, अग्निषमन समिती सभापती श्री. किषोर डोरले, मागासवर्गीय कल्याण समिती सभापती श्रीमती सविता सांगोळे, उपसभापती श्री. प्रवीण नरड, ज्येश्ठ सदस्य श्री. सुनिल अग्रवाल, संजय बोंडे, मनीशा कोठे,  षितल घरत, प्रभा जगनाडे, दिव्या धुरडे, संगीता कळमकर, बंडु तळवेकर, आरोग्यधिकारी डाॅ. सविता मेश्राम, वैद्यकीय अधिकारी डाॅ. ष्याम षेंडे, डाॅ. विजय जोषी, डाॅ. विजय तिवारी, डाॅ. सुनिल धुरडे आदि उपस्थित होते.,
वरीलप्रमाणे प्रत्येकी दोन झोन मिळून एकुण पाच वाहने जनजागृतीसाठी षहरातील वेगवेगळया भागात फिरणार असून नागरिकांनी स्वाईन फ्लू पासून बचाव करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करून दक्षता घ्यावी व म.न.पा.स सहकार्य करावे, असे आवाहन म.न.पा. च्या आरोग्य विभागातर्फे करण्यात आले आहे.
 

नवनिर्वाचित स्थायी समिती सभापती श्री. रमेष सिंगारे यांचे मा.आयुक्त श्री.श्रावण हर्डीकर व्दारा स्वागत

नागपूर महानगरपालिका स्थायी समितीचे नवनिर्वाचित सभापती श्री.रमेष सिंगारे यांचे सत्तापक्ष कार्यालयात आयुक्त श्री.श्रावण हर्डीकर यांनी तूळषीचे रोपटे व पुश्पगुच्छ देऊन हार्दिक स्वागत केले.

यावेळी सत्तापक्ष नेते श्री.दयाषंकर तिवारी, स्थायी समिती माजी सभापती श्री.प्रविण भिसीकर, श्री.अषफाक पटेल, राजू सचदेव, राजेष हाथीबेड व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
 

नवनिर्वाचित स्थायी समिती सभापती श्री. रमेष सिंगारे यांचे मा. महापौर व अन्य मान्यवरांतर्फे स्वागत

 
नवनिर्वाचित स्थायी समिती सभापती श्री. रमेष सिंगारे यांचा सत्तापक्षनेता कक्षात मा. महापौर श्री. प्रवीण दटके, मा. उपमहापौर श्री. मुन्ना पोकुलवार, मावळते स्थायी समिती सभापती श्री. नरेंन्द्र बोरकर, सत्तापक्षनेता श्री. दयाषंकर तिवारी म.न.पा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर यांनी तुळषीचे रोपटे देऊन सत्कार करून अभिनंदन केले. 
यावेळी उपनेता श्री. मुन्ना यादव, प्रा. गिरीष देषमुख, बसपा पक्षनेता श्री. किषोर गजभिये, बरिएम नेता श्री. राहुल तेलंग, म.न.से पक्षनेता श्री. श्रावण खापेकर, ज्येश्ठ नगरसेवक श्री. सुनिल अग्रवाल, माजी स्थायी समिती सभापती श्री. संदीप जोषी व श्री. अविनाष ठाकरे, लक्ष्मीनगर झोन सभापती श्री. गोपाल बोहरे, हरिश दिकोंडवार, माजी उपमहापौर श्रीमती जैतुनबी अंसारी, जगतराम सिन्हा, संजय बोंडे, विषाखा मैद, प्रकाष तोतवानी, प्रवीण नरड, राजेष घोडपागे, मनीशा कोठे, जयश्री वाडीभस्मे, डाॅ. उमा गाठीबांधे, रिता मुळे, संगीता कळमकर, स्वाती आखतकर, सुशमा चैधरी, दिव्या धुरडे, कल्पक भनारकर, सरोज बहादुरे, कांता रारोरकर, इषरत नाहिद अंसारी या म.न.पा. सदस्यांसह माजी नगरसेवक व भा.ज.पा. षहर महामंत्री प्रा. प्रमोद पेंडके, प्रभाकर येवले, बळवंत जिचकार व बाबा बनकर इ. उपस्थित होते.
 

स्थायी समिती सभापती पदी भा.ज.पा.चे श्री. रमेष सिंगारे यांची अविरोध निवड

 
सन 2015-16 वर्शाकरीता स्थायी समिती सभापतीपदी भा.ज.पा.चे प्रभाग क्र.67 (मानेवाडा-जोगीनगर) चे नगरसेवक तथा विद्यमान वैद्यकीय सेवा व आरोग्य समितीचे सभापती श्री. रमेष सिंगारे यांचा एकमेव अर्ज प्राप्त झाल्यामुळे स्थायी समिती सभापती पदी त्यांची अविरोध निवड झाली आहे.
नवनिर्वाचित स्थायी समिती सदस्यांची विषेश सभा आज दि. 3 मार्च 2015 रोजी सकाळी 10.00 वाजता म.न.पा.च्या डाॅ. पंजाबराव देषमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी पीठासीन अधिकारी म्हणून अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (जिल्हाधिकारी यांचे प्रतिनिधी) श्री. पंजाबराव वानखडे होते. 
स्थायी समिती सभापती पदाकरीता श्री. रमेष सिंगारे यांच्यावतीने एकुण चार नाम निर्देषनपत्रे दाखल करण्यात आली होती. त्याचे सूचक व अनुमोदक याप्रमाणे आहे.,
अ.क्र.     उमेदवाराचे नांव     सूचक       अनुमोदक
1. श्री. रमेष माणिकराव सिंगारे अॅड. संजय बालपांडे श्री. षरद बांते
2. श्री. रमेष माणिकराव सिंगारे श्री. श्रावण खापेकर श्री. गोपीचंद कुमरे
3. श्री. रमेष माणिकराव सिंगारे   श्री. नरेंन्द्र बोरकर       श्रीमती विद्या कन्हेरे
4. श्री. रमेष माणिकराव सिंगारे   श्रीमती ईषरद नाहीद     श्रीमती संगिता गिÚहे 
 
निगम सचिव श्री. हरिश दुबे यांनी स्थायी समिती सभापती पदाकरीता प्राप्त झालेली सर्व नामनिर्देषन पत्रे पीठासीन अधिकारी यांचेकडे सादर केलीत. प्राप्त झालेली सर्व नामनिर्देषन पत्रे वैध आढळली. पीठासीन अधिकारी यांनी उमेदवारी अर्ज परत घेण्यासाठी 15 मिनिटांचा अवधी दिलेला होता. चारही नामनिर्देषन पत्रे श्री. रमेष सिंगारे यांचीच असल्यामुळे व अन्य कोणीही नामनिर्देषपत्र दाखल न केल्यामुळे पीठासीन अधिकारी श्री.पंजाबराव वानखडे यांनी श्री.रमेष सिंगारे यांची सभापतीपदी अविरोध निवड झाल्याचे जाहीर केले.
पीठासीन अधिकारी श्री.पंजाबराव वानखडे व मावळते सभापती श्री.नरेन्द्र (बाल्या) बोरकर यांनी नवनिर्वाचित स्थायी समिती सभापती श्री.रमेष सिंगारे यांचे पुश्पगुच्छ व तुळषीचे रोपटे देवून अभिनंदन केले.
आजच्या विषेश सभेला श्री.रमेष सिंगारे, नरेन्द्र बोरकर, श्रीमती विद्या कन्हेरे, संगिता गि-हे, इषरद नाहिद मो.जलिल अंसारी, षरद बांते, अॅड.संजय बालपांडे, श्रावण खापेकर, गोपीचंद कुमरे, जगतराम सिन्हा, कामील अंसारी इ. स्थायी समिती सदस्य उपस्थित होते. तर श्रीमती सिंधु उईके, रविंदर कौर बावा, प्रषांत धवड, देवा प्रसाद उसरे व किषोर गजभिये हे स्थायी समिती सदस्य अनुपस्थित होते. यावेळी उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी श्री.अजय रामटेके, अति.उपायुक्त श्री.प्रमोद भुसारी, निगम सचिव श्री.हरिश दुबे, षहर अभियंता श्री.संजय गायकवाड आदी उपस्थित होते.
तत्पूर्वी आज सकाळी श्री.रमेष सिंगारे यांनी स्थायी समिती सभापती पदाकरीता निगम सचिव श्री.हरिश दुबे यांचेकडे नामनिर्देषन पत्र दाखल केले. यावेळी मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके, उपमहापौर श्री.मुन्ना पोकुलवार, मावळते स्थायी समिती सभापती श्री.नरेन्द्र बोरकर, सत्तापक्ष नेता श्री.दयाषंकर तिवारी, ज्येश्ठ नगरसेवक श्री.सुनिल अग्रवाल, गोपाल बोहरे, श्रावण खापेकर, जगतराम सिन्हा, कामील अंसारी आदी उपस्थित होते.
 

स्थायी समिती सभापती पदी भा.ज.पा.चे श्री. रमेष सिंगारे यांची अविरोध निवड

 
सन 2015-16 वर्शाकरीता स्थायी समिती सभापतीपदी भा.ज.पा.चे प्रभाग क्र.67 (मानेवाडा-जोगीनगर) चे नगरसेवक तथा विद्यमान वैद्यकीय सेवा व आरोग्य समितीचे सभापती श्री. रमेष सिंगारे यांचा एकमेव अर्ज प्राप्त झाल्यामुळे स्थायी समिती सभापती पदी त्यांची अविरोध निवड झाली आहे.
नवनिर्वाचित स्थायी समिती सदस्यांची विषेश सभा आज दि. 3 मार्च 2015 रोजी सकाळी 10.00 वाजता म.न.पा.च्या डाॅ. पंजाबराव देषमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी पीठासीन अधिकारी म्हणून अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (जिल्हाधिकारी यांचे प्रतिनिधी) श्री. पंजाबराव वानखडे होते. 
स्थायी समिती सभापती पदाकरीता श्री. रमेष सिंगारे यांच्यावतीने एकुण चार नाम निर्देषनपत्रे दाखल करण्यात आली होती. त्याचे सूचक व अनुमोदक याप्रमाणे आहे.,
अ.क्र.     उमेदवाराचे नांव    सूचक     अनुमोदक
1. श्री. रमेष माणिकराव सिंगारे अॅड. संजय बालपांडे श्री. षरद बांते
2. श्री. रमेष माणिकराव सिंगारे श्री. श्रावण खापेकर श्री. गोपीचंद कुमरे
3. श्री. रमेष माणिकराव सिंगारे   श्री. नरेंन्द्र बोरकर       श्रीमती विद्या कन्हेरे
4. श्री. रमेष माणिकराव सिंगारे   श्रीमती ईषरद नाहीद     श्रीमती संगिता गिÚहे 
 
निगम सचिव श्री. हरिश दुबे यांनी स्थायी समिती सभापती पदाकरीता प्राप्त झालेली सर्व नामनिर्देषन पत्रे पीठासीन अधिकारी यांचेकडे सादर केलीत. प्राप्त झालेली सर्व नामनिर्देषन पत्रे वैध आढळली. पीठासीन अधिकारी यांनी उमेदवारी अर्ज परत घेण्यासाठी 15 मिनिटांचा अवधी दिलेला होता. चारही नामनिर्देषन पत्रे श्री. रमेष सिंगारे यांचीच असल्यामुळे व अन्य कोणीही नामनिर्देषपत्र दाखल न केल्यामुळे पीठासीन अधिकारी श्री.पंजाबराव वानखडे यांनी श्री.रमेष सिंगारे यांची सभापतीपदी अविरोध निवड झाल्याचे जाहीर केले.
पीठासीन अधिकारी श्री.पंजाबराव वानखडे व मावळते सभापती श्री.नरेन्द्र (बाल्या) बोरकर यांनी नवनिर्वाचित स्थायी समिती सभापती श्री.रमेष सिंगारे यांचे पुश्पगुच्छ व तुळषीचे रोपटे देवून अभिनंदन केले.
आजच्या विषेश सभेला श्री.रमेष सिंगारे, नरेन्द्र बोरकर, श्रीमती विद्या कन्हेरे, संगिता गि-हे, इषरद नाहिद मो.जलिल अंसारी, षरद बांते, अॅड.संजय बालपांडे, श्रावण खापेकर, गोपीचंद कुमरे, जगतराम सिन्हा, कामील अंसारी इ. स्थायी समिती सदस्य उपस्थित होते. तर श्रीमती सिंधु उईके, रविंदर कौर बावा, प्रषांत धवड, देवा प्रसाद उसरे व किषोर गजभिये हे स्थायी समिती सदस्य अनुपस्थित होते. यावेळी उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी श्री.अजय रामटेके, अति.उपायुक्त श्री.प्रमोद भुसारी, निगम सचिव श्री.हरिश दुबे, षहर अभियंता श्री.संजय गायकवाड आदी उपस्थित होते.
तत्पूर्वी आज सकाळी श्री.रमेष सिंगारे यांनी स्थायी समिती सभापती पदाकरीता निगम सचिव श्री.हरिश दुबे यांचेकडे नामनिर्देषन पत्र दाखल केले. यावेळी मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके, उपमहापौर श्री.मुन्ना पोकुलवार, मावळते स्थायी समिती सभापती श्री.नरेन्द्र बोरकर, सत्तापक्ष नेता श्री.दयाषंकर तिवारी, ज्येश्ठ नगरसेवक श्री.सुनिल अग्रवाल, गोपाल बोहरे, श्रावण खापेकर, जगतराम सिन्हा, कामील अंसारी आदी उपस्थित होते.
 

 

 

चिल्ड्रेन ट्रॅफिक पार्क चा सहावा वर्धापण दिन साजरा 

कलर्स टी.व्ही. फेम ‘‘चकोर’’ कु. स्पंदन चतुर्वेदी यांचे ‘‘संवाद’’ व विविध मनोरंजनात्मक कार्यक्रमाचे सादरीकरण
 
नागपूर महानगरपालिका निर्मित धरमपेठ येथील स्व. ज्ञानयोगी डाॅ. श्रीकांत जिचकार चिल्ड्रेन पार्क चा सहावा वर्धापन दिन कार्यक्रमाचे विशेष आकर्षण म्हणून कलर्स टी.व्ही. फेम ‘‘चकोर’’ कु. स्पंदन चतुर्वेदी या बाल कलाकाराच्या उपस्थितीत उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरा करण्यात आला.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मा.  उपमहापौर श्री. मुन्ना पोकुलवार उपस्थितीत होते. तर प्रमुख अतिथी सत्ता पक्षनेते श्री. दयाशंकर तिवारी, माजी खासदार श्री. बनवारीलाल पुरोहीत, आरोग्य समितीचे सभापती श्री. रमेश सिंगारे, नगरसेविका श्रीमती विशाखा मैंद, माजी नगरसेवक श्री. बाबा मैंद, धरमपेठ झोन चे सहायक आयुक्त श्री. राजेश कÚहाडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी उपमहापौर श्री. मुन्ना पोकुलवार, सत्ता पक्षनेते दयाशंकर तिवारी, श्री. बनवारीलाल पुरोहीत व ‘‘चकोर’’ बालकलावंत कु. स्पंदन चतुर्वेदी यांनी ट्रॅफीक चिल्ड्रेन पार्क च्या सहाव्या वर्धापन दिना प्रित्यर्थ सामुहिकपणे केक कापून वर्धापन दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी फटाक्याची आतिश बाजी करण्यात आली.
यावेळी उपमहापौर श्री. मुन्ना पोकुलवार यांनी सर्व बाल कलाकारांना व बालकांना हार्दिक शुभेच्छा दिल्या व या पार्कच्या माध्यमातून बालकांमध्ये असलेल्या सुप्त गुणाचा विकास करण्यासाठी व त्यांच्यातील गुणाला वाव मिळावा म्हणून चिल्ड्रेन पार्क येथे बालकांसाठी व्यासपिठ उपलब्ध करुण दिलेला आहे. याचा बाल कलाकारांनी आनंद घ्यावा असे मनोगत व्यक्त जात असल्याबद्दल अभिनंदन केले.
सत्ता पक्षनेते श्री. दयाशंकर तिवारी म्हणाले की, या ठिकाणी विविध सांस्कृतीक कार्यक्रमा सोबतच विविध स्पर्धा आयोजीत करुण बाल कलाकरांच्या गुणाचा विकास साधण्याचे काम होत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केले. लहान मुलांना वाहतुक नियमाची माहितीसुद्धा दिली जाते.
माजी खासदार श्री. बनवारीलाल पुरोहीत म्हणाजे की, पार्कच्या माध्यमातून बालकांच्या सार्वभौम विकास साधला जातो व मनोरंजनाच्या विविध आकर्षण खेळणी व निसर्ग रम्य परिसराचा लाहान बालक मोठया प्रमाणात लाभ घेत आहेत. या उद्यानाच्या देखभालीकडे माजी नगरसेवक श्री.बाबा मैंद व विशाखा मैंद विशेष लक्ष देत असतात त्याबद्दल प्रशंसा केली.
यावेळी विशेष आकर्षण कलर्स टीव्हि फेम ”चकोर“ कु. स्पंदन चतुर्वेदी हिने ‘‘उडान’’ सिरीयल मधील ‘‘संवाद’’ सादर केला. याप्रसंगी बालकांनी उत्तम दाद देऊन भरपूर आनंद लुटला. विविध मनोरंजनात्मक कार्यक्रम सादर करण्यात आले. तसेच बालकांनी विविध नृत्य उपस्थितांचे भरपूर मनोरंजन करुण सादरीकरण केले.
यावेळी बालकलाकारांणी लावणी सुरेल विविध गाण्यावर नृत्य सादर करुण श्रोत्यांचे व बालकांचे भरपूर मनोरंजन केले.
पाहुण्यांचे स्वागत माजी नगरसेवक श्री. बाबा मैंद व श्री. प्रशांत धर्माधिकारी यांनी पुष्पगुच्छ देऊन केले.
या आगळया वेगळया व बाल कलाकाराच्या मनोरंजनात्मक स्पर्धेचे इव्हंेट आॅर्गनाईजर म्हणून श्री. विजय जैन यांनी काम पाहिले.
कार्यक्रमाचे सुरेल संचालक प्रसिद्ध उद्घोषक श्री. राहुल ईगळे व कु. आसावरी गलकोटे यांनी केले. शेवटी आभार नगरसेविका श्रीमती विशाखा मैंद यांनी केले. यांवेळी लहान मुले, बाल कलाकार त्यांचे पालक व गणमान्य नागरीक मोठया संख्येने उपस्थित होते. या सर्व बाल कलाकारांचे उपस्थितांनी कौतुक केले.
 

स्वातंत्र्यवीर सावरकर संपूर्ण राश्ट्रसमर्पित द्रश्टे व्यक्तिमत्व: मा.महापौर प्रवीण दटके

म.न.पा.नवीन प्रशासकीय इमारतीत स्वातंत्र्यवीरांच्या तैलचित्राचे अनावरण
 
 
स्वातंत्र्य चळवळीत क्रांतीकारकांना मार्गदर्शन करून ज्यांनी इंग्रजी सत्तेला सळो.की.पळो करून सोडले असे स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर हे एक द्रष्टे व्यक्तिमत्व होते व त्यांचे संपूर्ण जीवन राष्ट्रसमर्पित होते, अशी भावना मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके यांनी व्यक्त केली.
स्वातंत्र्यवीर वि.दा.सावरकर यांच्या आत्मार्पण दिनाचे औचित्य साधून आज दि. 26 फेब्रुवारी, 2015 रोजी सकाळी म.न.पा.केन्द्रीय कार्यालयातील छत्रपती शिवाजी महाराज नवीन प्रशासकीय इमारतीतील दालनात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या तैलचित्राचे अनावरण मा.महापौरांचे शुभहस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. 
यावेळी माजी महापौर व आमदार प्रा.अनिल सोले, सत्तापक्ष नेता श्री.दयाशंकर तिवारी, झोन सभापती श्री. रमेश पूणेकर व श्रीमती सुमित्रा जाधव, दुर्बलघटक समिती अध्यक्षा श्रीमती सविता सांगोळे, नगरसेवक श्री.प्रकाश तोतवानी, नगरसेविका सर्वश्रीमती रश्मी फडणवीस, विद्या कन्हेरे, संगिता गि-हे व वर्षा ठाकरे, उपायुक्त आर.झेड.सिद्दीकी, स्वातंत्र्यवीर स्मारक समितीचे विश्वस्त डाॅ.वि.स.जोग, प्रा.विनायक पुंडलिक, प्राचार्य डाॅ.मिलींद बारहाते, प्रा.प्रमोद सोवनी, महादेवराव बाजीराव, प्रसन्न कर्वे, डाॅ.अशोक ठाकरे, शिरीष दामले, मुकुंद पाचखेडे, डाॅ.अजय कुळकर्णी, डाॅ. कृष्णा साकुळकर, डाॅ.राजेन्द्र नाईकवाडे, विनायक जोशी, अजय आचार्य, निगम सचिव श्री.हरिष दुबे, कार्य.अभियंता श्री.संजय जैस्वाल, शिक्षणाधिकारी श्री.दिपेन्द्र लोखंडे, लेखा अधिकारी श्री.रमेश देशमुख, निगम लेखापरिक्षक श्री.सुरेश सरोज, निगम अधिक्षक श्री.विजय बागल यांचेसह अधिकारी-कर्मचारी मोठया संख्येने उपस्थित होते.
नागपूर महानगरपालिकेने स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या तैलचित्राचे म.न.पा.परिसरात अनावरण केल्याबद्दल सावरकर स्मारक समितीतर्फे मा.महापौरांचे आभार व्यक्त करण्यात आले.
कार्यक्रमाचे संचालन जनसंपर्क अधिकारी श्री.अशोक कोल्हटकर यांनी केले.
 

शहर विकास आरखडा संदर्भात असलेल्या आरक्षणाच्या अमलबजावणी करीता हाॅटेल संेटर पाॅईंट येथे दोन दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन 

उपमहापौर श्री. मुन्ना पोकुलवार यांच्या हस्ते उद्घाटन संपन्न
 
    
 
नागपूर शहरासाठी विकास आराखडयामध्ये जी आरक्षणे आहेत  त्याची अमलबजावणी करण्यासंदर्भात नागपूर महानगरपालिका व ना.सु.प्र मधील अधिकाÚयाकरीता 25 व 26 फेब्रुवारी 2015 दोन दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन होटेल संेटर पाॅईट रामदासपेठ येथे आयोजित करण्यात आले आहे. या कार्यशाळेचे शुभारंभ आज दिनांक 25 फेब्रुवारी रोजी उपमहापौर श्री. मुन्ना पोकुलवार यांनी द्वीप प्रज्वलन करूण या कार्यशाळेचे शुभारंभ केले. 
यावेळी स्थायी समिती सभापती श्री. नरंेद्र बोरकर, म.न.पा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर, क्रिडा सांस्कृतिक समितीचे सभापती श्री. हरिष दिकोंडवार, म.न.पा.चे अधिक्षक अभियंता श्री. प्रकाश उराडे व शशिकांत हस्तक, ना.सु.प्र अधिक्षक अभियंता श्री. सुनिल  गुज्जलवार या कार्यशाळेला मार्गदर्शन करण्याकरीता विशेष अतिथी म्हणून अहमदाबादच्या सी.ई.पी.टी विद्यापीठाचे अध्यक्ष डाॅ. बीमल पटेल, सी.ई.पी.टी.च्या संचालिका डाॅ. शेरली बालानी, अर्बन प्लॅनर व प्राजेक्ट मॅनेजर व सेफ्ट विद्यापीठाचे प्राध्यपक श्री. चिरायु भट, अति उपनिगम आयुक्त श्री. प्रमोद भुसारी, शासनाचे नगर रचना विभागाचे संचालक श्री. लांडे, ना.सु.प्र नगर विकास उपसंचालिका श्रीमती सुनिता अलोणी, मेट्रो रिजनच्या उपसंचालिका श्रीमती सुजान कडु, म.न.पा.चे नगर रचना सहसंचालक श्री. रेंगे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
मा. उपमहापौर श्री. मुन्ना पोकुलवार यांनी प्रारंभी द्वीप प्रज्वलन करून कार्यशाळेचे शुभारंभ केले. यावेळी मार्गदर्शन करतांना उपमहापौर म्हणाले की, शहराचा जो नविन विकास आराखडा तयार होणार आहे. त्यात जनतेचा सुख सुविधेचा विचार करण्यात यावा दिवसे दिवस शहर वाढत आहे त्याकरीता योग्य नियोजन करूण नागपूर शहर सुंदर व आकर्षक शहर कसे होईल व या शहराचा नाव लौकिक व्हावा या सर्व दृष्टीने योग्य नियोजन करण्यात यावे असे मनोगत व्यक्त केले.
प्रास्ताविक करतांना म.न.पा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर हे कार्यशाळा घेण्या मागील भूमीका विषद करतांना म्हणाले की, शहराचा पुढील विकास आराखडा तयार करतांना भविष्याच्या दृष्टीने शहराचा विकासाबाबत आराखडयात नियोजन करतांना जनतेला चांगल्या सुख सुविधा पुरवून शहर कसे सुंदर व आकर्षित व जनतेला नविन काही देवु शकू या सर्व बाबीचा अंतर्भाव असावा याकरीता कर्मचाÚयांना तज्ञाचे मार्गदर्शन लाभावे या करीता कार्यशाळेचे आयोजना मागील भूमीका विषद केली.
या कार्यशाळेत गुजरात राज्यातील विविध शहराचा विकास करण्यात ज्याचे सहकार्य लाभले ते नियोजन, प्लाॅनिंग व बांधकाम तज्ञ, लॅड मॅनेजमेंटवर रिसर्च केलेेले अहमदाबादच्या सी.ई.पी.टी. विद्यापीठाचे अध्यक्ष डाॅ. बीमल पटेल, सी.ई.पी.टी.च्या संचालिका श्रीमती शेरली बीयानी, सेफ्ट विद्यापीठाचे प्राध्यापक व समन्वय अहमदाबादच्या श्री. चिरायु भट यांनी शहर विकास संदर्भात असलेल्या आरक्षणाची अमलबजावणी व नियोजन बद्ध विकास करण्यासंदर्भात या कार्यशाळेत म.न.पा. च्या व ना.सु.प्र. च्या तांत्रिक अधिकाÚयांना मार्गदर्शन केले.
यावेळी ना.सु.प्र.चे नगर उपसंचालिका श्रीमती सुनिता अलोणी, मेट्रो रिजनच्या उपसंचालिका श्रीमती सुजाता कडू, म.न.पा.चे प्रकल्प अभियंता श्री. महेश गुप्ता, हेरिटेज कमेटीच्या सदस्या श्रीमती डाॅ. उज्वल चक्रदेव यांनी सादरी करणाद्वारे माहिती विषद केली.
यावेळी नागपूर महानगरपालिकेचे सर्व कार्यकारी अभियंता सहा. आयुक्त, उप अभियंता, तांत्रिक व स्थापत्य अभियंता , ना.सु.प्रचे तांत्रिक व बांधकाम विभागाचे अभियंता व अधिकारी बहुसंख्येने उपस्थित होते.
प्रांरभी सर्व पाहुण्याचे स्वागत म.न.पा.चे कार्यकारी अभियंता (प्रकल्प) श्री. महेश गुप्ता यांनी केले.
अहमदाबाद येथील सी.टी.पी.टी. विद्यापीठाचे अध्यक्ष डाॅ. बीमल पटेल हे दिनांक 26 फेब्रुवारी रोजी या कार्यशाळेला मार्गदर्शन करणार आहेत.
 

स्व.दिनदयाल उपाध्याय यांचे स्मृतीदिन प्रित्यर्थ ”बेटी बचाओ, बेटी पढाओ“

जनजागृती करीता राममंदिर ते वैश्णवदेवी चैका पावेतो विद्याथ्र्यांतर्फे मानव श्रंखला
राममंदीर येथे महापौर, उपमहापौर व सत्तापक्ष नेत्यांनी केले षुभारंभ
 
मा.पंतप्रधान श्री.नरेद्रजी मोदी यांचे आवाहनानुसार संपूर्ण भारतभर महिला सबलीकरणकरीता ”बेटी बचाओ, बेटी पढाओ“ अभियान राबविण्यात येत आहे. आपल्या भारत देषाच्या महान संस्कृतीमध्ये अनेक महिलांनी उल्लेखनीय कार्य केलेले आहे. हिच परंपरा आजही सुरू आहे. अष्या या बालिकांचे प्रमाण भारत देषात दिवसेंदिवस घटत आहे. याबाबत जनजागृती करण्याकरीता स्व.दिनदयाल उपाध्याय यांचे स्मृतीदिना प्रित्यर्थ आज दि. 11.02.2015 रोजी नागपूर महानगरपालिका षिक्षण विभागातर्फे नागपूर षहरामध्ये सेंट्रल एव्हेन्यू रोडवरील पोद्यारेष्वर राममंदीर ते वैश्णवदेवी चैक, वर्धमाननगर या रस्त्यावर मानवी श्रंृखला तयार करण्यासाठी सेंट्रल एव्हेन्यू रोडच्या परीसराजवळील मनपा व खाजगी षाळांतील विद्याथ्र्यांनी षालेय गणवेषात सकाळी 9.00 वाजता मानव श्रृंखला तयार करून बहुसंख्य विद्याथ्र्यी सहभागी झाले होते. यावेळी विद्याथ्र्यांनी संत मीराबाई, संत जनाबाई, राणी लक्ष्मीबाई, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, मातोश्री रमाबाई आंबेडकर, स्व.कल्पना चावला, स्व.इंदीरा गांधी, स्व.मदर टेरेसा, मा.प्रतिभाताई पाटील (माजी राश्ट्रपती) मा.किरण बेदी, सुनिता विलीयम्स, नवदुर्गा इत्यादी महान स्त्रीयांच्या वेषभुशेत मुलींनी मानव श्रृंखलेत सहभागी होऊन हाती ”बेटी बचाओ, बेटी पढाओ“ बाबत जन जागृती फलक षिस्तबध्दपणे हाताची साखळी करून उपस्थित होते. यावेळी बेटी बचाओ, बेटी पढाओ या स्लोगणच्या आवाजाने संपूर्ण परिसर दुमदुमला होता तसेच बेटी बचाओ, बेटी पढाओ असे जागृती फलकसुध्दा सर्व विद्याथ्र्यांच्या हाती होते. यामुळे ऐणा-या जाणा-यांचे लक्ष वेधून घेत होते.
प्रारंभी सकाळी 9.00 वाजता पोद्यारेष्वर राममंदीर येथे मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके, उपमहापौर श्री.मुन्ना पोकुलवार व सत्तापक्ष नेते श्री.दयाषंकर तिवारी व षिक्षण समिती सभापती श्रीमती चेतना टांक, पत्रकार श्रीमती वंदना सोनी, डाॅ.अनुराधा रिघोरकर, भाजप षहर महिला आघाडीच्या अध्यक्षा डाॅ.किर्तीजा अजमेरा यांनी व्दीप प्रज्वल करून या मानव श्रृंखलेचे षुभारंभ केले.
यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून म.न.पा.षिक्षण समितीच्या सभापती श्रीमती चेतना टांक, उपसभापती श्री.प्रवीण भिसीकर, परिवहन समितीच्या सभापती श्री.सुधीर राऊत, महिला बालकल्याण समितीच्या सभापती श्रीमती अष्वीनी जिचकार, ज्येश्ठ नगरसेवक श्री.दिपक पटेल, महेंद्र राऊत, राजेष घोडपागे, नगरसेविका श्रीमती रष्मी फडणवीस, कांता रारोकर, मनिशा कोठे, षिक्षणाधिकारी श्री. दिपेन्द्र लोखंडे, क्षमाषंकर तिवारी, किषोर पाटील, माजी नगरसेवक श्री. भास्कर पराते, अषोक सावरकर, विनोद कोचर आदी मान्यवर उपस्थित राहूण या मानव श्रृंखलेत विद्याथ्र्यांसमवेत सहभागी झाले होते व विद्याथ्र्यांच्या उत्साह वाढवित होते.
पोद्यारेष्वर राम मंदीर पासून या मानवी श्रृंखलेचे सूरूवात झाल्यानंतर मेओ हाॅस्पीटल चैक, षहिद षंकर काकडे चैक, दोसर चैक, गीतांजली टाॅकीज चैक, सेवासदन चैक, गांधीबाग फवारा चैक, भावसार चैक, चितार ओळी गांधीपूतळा, चंद्रषेखर आजाद चैक, टेलीफोन एक्सचेंज चैक, गरोबा मैंदान चैक, डाॅ. आंबेडकर चैक ते वैश्णवदेवी चैका पावेतो नागपूर महानगरपालिका व खाजगी षाळेतील विद्याथ्र्यांनी विविध महान व्यक्तींच्या वेषभुशनात उस्फुर्तपणे सहभागी होऊन बेटी बचाओ, बेटी पढाओ या उपक्रमाला सहभागी झाल्या होत्या. या मानव श्रृंखलेत ज्या प्रमुख षाळा सहभागी झाल्या होत्यात त्यामध्ये म.न.पा.सरस्वती हिंदी प्राथमिक व माध्यमिक षाळा, निराला माध्यमिक व कनिश्ठ महाविद्यालय, षहिद कृश्णराव काकडे प्रायमरी व काॅन्व्हेंट षाळा, मोमीनपूरा उर्दु मुलींची उच्च प्राथमिक षाळा, म.न.पा.खदान हिन्दी उच्च माध्यमिक षाळा, म.न.पा.सानेगुरूजी उर्दु माध्यमिक व प्राथमिक व उच्च माध्यमिक षाळा, पन्नालाल देवडीया हिन्दी माध्यमिक षाळा,  हंसापूरी हि.प्रा.व माध्यमिक षाळा, मजीद लीडर हाजी अब्दुल मजीद लीडर प्राथमिक षाळा, गंजीपेठ हिन्दी व उर्दु प्राथमिक माध्यमिक षाळा, एम.बी.कान्व्हेंट व कनिश्ठ महाविद्यालय बंगारी हायस्कूल हंसापूरी आदर्ष विद्यामंदीर गांधीबाग, नित्यानंद विद्यालय नमकगंज, प्रकाष कन्या विद्यालय, गांधीबाग एम.ए.के.आजाद उर्दु माध्यमिक षाळा गांधीबाग सुगतीदेवी झूनझूनवाला कन्या विद्यालय सि.ए.रोड गांधीबाग, डाॅ.राममनोहर लाहिया माध्यमिक षाळा, पक्वासा गुजराती गल्र्स हाॅयस्कूूल क्वेटा काॅलोनी, सतनामीनगर हिन्दी प्राथमिक षााळा, विद्यानिकेतन कान्वेंट वर्धमाननगर, ललीता पब्लीक स्कूल आदी षाळेंचे षेकडो विद्यार्थी या बेटी बचाओ, बेटी पढाओ जनजागृतीबाबत आयोजीत मानव श्रृंखलेत मोठया प्रमाणात सहभागी होऊन उत्तम दाद दिली. या सर्व षाळेतील विद्याथ्र्यांचे व षिक्षीकांचे मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके, उपमहापौर श्री.मुन्ना पोकुलवार, सत्तापक्ष नेते श्री.दयाषंकर तिवारी, षिक्षण समिती सभापती श्रीमती चेतना टांक व षिक्षण समिती उपसभापती श्री. प्रवीण भिसिकर यांनी धन्यवाद व्यक्त केले.
 
 

चंभारनाला येथील सुलभ सुविधा कंेन्द्राचे मा. महापौर श्री. प्रवीण दटके यांचे हस्ते उद्घाटन संपन्न

 
उत्तर नागपूरातील प्रभाग क्र. 11 इन्दोरा प्रभागातील डाॅ.आंबेडकर मार्ग, चंभारनाला पूल येथील सुलभ सुविधा कंेन्द्राचे आज दिनांक 9/02/2015 रोजी सकाळी नगरीचे मा. महापौर श्री. प्रवीण दटके यांनी फीत कापुन उद्घाटन केले.
याप्रसंगी मा. सत्तापक्ष नेते श्री. दयाषंकर तिवारी, वैद्यकीय व आरोग्य विषेश समितीचे सभापती श्री. रमेष सिंगारे, आसीनगर झोनच्या सभापती श्रीमती मनीशा घोडेस्वार, नगरसेवक श्री. मुरलीधर मेश्राम, नगरसेविका श्रीमती किरण रोडगे (पाटणकर), माजी नगरसेवक श्री. राजू बाबरा, सामाजिक कार्यकर्ते श्री. भोलानाथ सहारे, सामाजिक सेवा संस्थाचे मानद नियंत्रक श्री. निर्मल कुमार सिंह मुंबई, वरिश्ठ उप नियंत्रक श्री. एम. पी. केळकर, सहायक नियंत्रक सर्वश्री ईष्वर रजनिष, अनिल कुमार झा तसेच व्यवस्था  प्रभारी सतीष कुमार झा व परिसरातील गणमान्य नागरिक, संख्येनेे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठया संस्खेने कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
नागपूर षहरातील नाल्यावर बांधकाम करण्यात आलेले पहिले अतिउत्कृश्ठ दर्जाचे अत्याधुनिक सुलभ सुविधा कंेन्द्र असुन याचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा.
 
 
 

 

म.न.पा.तर्फे चलता-फीरता दवाखाना सूरू करण्याचे श्री.रमेष सिंगारे यांचे निर्देष

आरोग्य सभापती व सत्तापक्षनेत्यांनी घेतला स्वाईन फ्ल्यूबाबत आढावा
 
स्वाईन फ्लू बाबत प्रतिबंधकनात्मक उपाय योजना करण्यासंदर्भात स्थायी समिती सभागृहात आज दिनांक 4.02.2015 रोजी स्वाईन फ्ल्यू संबंधाने आढावा सभेत षहरातील सर्व भागात चलता फीरता दवाखान्याची सर्व सुविधानी युक्त असलेला दवाखाना षहरातील सर्व भागात जावून तेथील नागरीकांची तपासणी व मोफत औशध उपचार करून व्यापक प्रमाणात जनजागृती करण्यासंबंधीच्या सूचना आरोग्य समितीचे सभापती श्री. रमेष सिंगारे यांनी दिलया. 
या आढावा सभेत सत्तापक्ष नेते श्री.दयाषंकर तिवारी, ज्येश्ठ नगरसेवक श्री.सूनिल अग्रवाल, उपायुक्त श्री.संजय काकडे व उपसंचालक आरोग्य डाॅ.मिलींद गणवीर, नोडल अधिकारी डाॅ.ष्याम षेंडे, स्वाईन फ्ल्यू समन्वयक सुधीर फटींग प्रामुख्याने उपस्थित होते.
स्वाईन फ्लू बाबत म.न.पा.तर्फे करण्यात येणा-या उपाय योजना व जनजागृती संबंधाने नोडल अधिकारी डाॅ.ष्याम षेंडे यांनी माहिती दिली. स्वाईन फ्लू बाबत यांनी जनजागृतीबाबत विषेश काळजी घेणे, केलेल्या सर्वेचे क्रास चेकींग करणे, षहरात ठिकठिकाणी होर्डींग लावणे, म.न.पा.तर्फे मालमत्ता करारसंबंधी होत असलेल्या जनजागृतीसोबतच स्वाईन फ्ल्यूबाबत जनजागृती करण्याचे निर्देष आरोग्य समितीचे सभापती श्री. रमेष सिंगारे  आरोग्य विभगाला दिले. सभेत त्यांनी झोन निहाय आढावा घेऊन झोनल वैद्यकीय अधिका-यांनी रूग्णाच्या घरी व परिसरात षासनाच्या निर्देषाप्रमाणे सर्वेक्षण करण्यासंबंधीचे निर्देष दिले. म.न.पा.च्या सर्व दवाखान्यात सबंधीत स्वाईन फ्ल्यू रूग्णांना टेमिफ्लू चे वाटप लक्षणे पाहूण देण्यात यावे असेही निर्देष आरोग्य समितीचे सभापती श्री.रमेष सिंगारे यांनी केले. त्याचप्रमाणे ज्या खाजगी दवाखान्यामध्ये प्ब्ब्न् ची सोय आहे. व स्वाईन फ्लू रूग्णला सोई उपलब्ध करून दिल्या जावू षकतात अषा खाजगी दवाखानांना म.न.पा.च्या विषेश परवानगीची आवष्यकता राहणार नाही, अषा रूग्णाबाबत माहिती कळविणे बंधणकारक आहे. अषी माहिती आरोग्य सभापती यांनी दिली.
सत्तापक्ष नेते श्री.दयाषंकर तिवारी म्हणाले ज्या भागात स्वाईन फ्ल्यूचा आजारी सापडतो त्या भागात पून्हा आजार पसरू नये त्याकरीता संपूर्ण परिसराचा त्वरित सर्वे करा व उपाय व उपचाराची काळजी घेण्यासंदर्भात व्यापक प्रमाणात जनजागृती करण्याचे सूचना सत्तापक्ष नेते श्री.दयाषंकर तिवारी यांनी दिले तसेच खाजगी दवाखान्यांनी म.न.पा.षी समन्वय साधून स्वाईन फ्ल्यूच्या रोगाची माहिती त्वरित पूरविण्याबाबत खाजगी दवाखान्यात सतर्कता ठेवावी. 
या बैठकीत म.न.पा.वैद्यकीय अधिकारी डाॅ.अनिल चिव्हणे, डाॅ.विजय जोषी, डाॅ.दिपंकर भिवगडे, डाॅ.अतिक खान, डाॅ.मिलींद रामटेके, डाॅ.भावना सोनकुसरे, डाॅ.स्वाती जिचकार, आयसोलेषन हाॅस्पीटल डाॅ.विजय षिंदे, आॅरेंज सिटी हाॅस्पीटल वैद्यकीय अधिकारी डाॅ.अमिन, क्रीस्मस हाॅस्पीटलचे डाॅ.राजेष पांडे, केअर हाॅस्पीटलचे डाॅ.मधूलीका प्रभा व म.न.पा.चे सर्व वैद्यकीय अधिकारी व झोनल लसटोचक व निरिक्षक हजर होते.
 
 

संवेदनषील वृत्तीने व समर्पित भावनेने काम करून षहर स्वच्छ ठेवा

मा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर यांनी आरोग्य विभागाचे कामाचा घेतला आढावा
 
हे षहर आपले आहे. त्यामुळे या षहरात कुठेही कचरा साचणार नाही. तो सडण्यापूर्वीच वेळीच उचलला तर आजु-बाजुचा परिसर देखील स्वच्छ राहील. त्यामुळे  आरोग्य विभागातील स्वच्छता कामी नेमलेल्या अधिकारी - कर्मचाÚयांमध्ये कचरा सडू न देण्याची स्पर्धा व्हावी. त्यासाठी कचरा खराब होण्यापूर्वी उचला व परिसर स्वच्छ ठेवा, अषी मौलिक सूचना मा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर यांनी केली.
नागपूर महानगरपलिकेच्या आरोग्य विभाग (स्वच्छता) चे वतीने राजे रघुजी भोसले नगर भवन (महाल टाऊन हाॅल) येथे मा. आयुक्तांचे समक्ष विभागाचे सादरीकरण केल्यानंतर मा. आयुक्तांनी उपस्थित आरोग्य झोनल अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक व मलवाहक जमादार यांचेषी संवाद साधला. यावेळी उपायुक्त श्री. संजय काकडे, उपसंचालक (आरोग्य) डाॅ. मिलींद गणवीर, गांधीबाग झोनचे सहा. आयुक्त राजु भिवगडे, वैद्यकीय अधिकारी (स्वच्छता) डाॅ. अषोक उरकुडे, पशुचिकीत्सा अधिकारी डाॅ. गजंेन्द्र महल्ले, हिवताप व हत्तीरोग नियंत्रण अधिकारी श्रीमती जयश्री थोटे, हत्तीरोग अधिकारी श्री. सुधीर फटींग व सर्व झोनचे झोनल अधिकारी व स्वच्छता निरीक्षक आदि उपस्थित होते.
मा. आयुक्त पुढे म्हणाले की, प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाÚयाने आपले कामाची  जवाबदारी समजुन षहराचे नागरिक व विभागाचे कर्मचारी म्हणून संवेदनषील व समर्पित भावनेने काम केल्यास तक्रारीला वाव राहणार नाही. कुठलाही कचरा हा कचरा नसतो तो 12 तासानंतर सडल्यानंतर कचÚयात रूपांतरीत होतो. त्यामुळे तो विघटन करून त्यावर वेळीच प्रक्रीया केल्यास कचÚयापासुन खत निर्मितीचा प्रकल्प होवून त्यापासुन म.न.पा. ला उत्पन्न मिळू षकते. त्यामुळे तुम्ही जे काम करता त्यावर या षहराचे सौदर्य व आरोग्य अवलंबुन आहे. प्रत्येकाला या षहरात राहावेसे वाटले पाहिजे या दृश्टीने आपण आपले काम मनापासुन चोखपणे करा. काही अडचणी असल्यास वरिश्ठांचे कानावर घाला कारण या षहराचे जडणघडणीत आपली भूमिका अत्यंत मोलाची आहे. त्यामुळे कचरा वरचेवर उचलावा व कोणी जाणून-बुजुन नेमुन दिलेल्या ठिकाणी कचरा न टाकता इतरत्र टाकत असतील तर त्यांच्यावर नोटिस कार्यवाही करावी असे निर्देष मा. आयुक्तांनी दिले.
यावेळी मा. आयुक्तांनी उपस्थित अधिकारी - कर्मचाÚयांषी मनमोकळे पणाने संवाद साधुन त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. प्रारंभी वैद्यकीय अधिकारी डाॅ. उरकुडे यांनी आरोग्य विभागाने कामाची माहिती दिली. त्यानंतर पषुचिकित्सा अधिकारी डाॅ. गजेंन्द्र महल्ले यांनी पाॅवर पाॅईंट सादरीकरणाद्वारे आरोग्य विभागातील रचना, वेगवेगळया षाखेची कामे, स्वच्छता साफ-सफाई विशयक कामे, कांेडवाडा, कत्तलखाने, दहनघाट व प्रस्तावित योजना याबाबत माहिती सादर केली. 
मलेरिया व फायलेरिया विभागाची माहिती त्याविभागाच्या अधिकारी श्रीमती जयश्री थोटे यांनी सादर केली. डेंग्यु, स्वाईन फ्लू यासारखे आजार होवू नये यादृश्टीने हे आजार कां पसरतात याची माहिती घेतल्यास त्यासाठी षहर स्वच्छता व लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे महत्वाचे आहे, हे लक्षात येईल असेही मा. आयुक्तांनी सांगितले.
 
 
 

 

षहरातील सर्व सरोवरे व नदयांचे पूर्नजीवन करण्यासंदर्भात मा. निगम आयुक्त यांनी आढावा बैठक घेवून माहिती घेतली.  या बैठकीत सोनेगाव सरोवर, गांधीसागर, पांढराबोडी सरोवर, अंबाझरी, फुटाळा, तेलंखेडी, नाईक तलाव, नागनदी पूर्नजीवन करण्यासंदर्भात नव्याने तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावीत प्रकल्प अहवालाचे माहिती सादरीकरणाद्वारे जाणून घेतली. नंतर मा. निगम आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर यांनी दिनांक 31 जानेवारी, 2015 रोजी सकाळी नागनदीचे विविध ठिकाणी स्थळावर जावून निरिक्षण करूण पाहणी केली. 
प्रारंभी निगम आयुक्तांनी अंबाझरी टी-पांईन्ट, कॅनाल रोड रामदापेठ, बर्डी, यषवंत स्टेडीअम मागील संगम स्थळ घाटरोडस्थीत मोक्षधाम, ग्रेट नागरोड, अषोक चैक, जुनी षुक्रवारी, जगनाडे चैक, पारडी पूल परिसरातील नागनदीचे निरिक्षण करून माहिती जाणून घेतली.
नागनदीचे सांडपाणी नदीत न सोडता त्यावर विविध उपाय योजना करण्यासंर्भात विस्तृत प्रकल्प अहवाल त्वरीत तयार करण्याचे निर्देष मा. आयुक्तांनी नदया व सरोवरे प्रकल्प प्रमुख श्री. मो. ईसराईल यांना दिले. या दौÚया प्रसंगी कार्यकारी अभियंता (प्रकल्प) श्री. षाम चव्हाण, वैद्यकीय अधिकारी डाॅ. अषोक उरकुडे, अभियंता श्री. सुरेष भजे, श्री. राजेष दुपारे व संबंधीत विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
 
 

 

सिस्टर सिटी इन्टरनॅषनल अमेरिका यांचा म.न.पा.समवेत सांमजस्य करार

अमेरिकेच्या सॅन्टा क्लारा षहरासोबत नागपूर षहराच्या विविध क्षेत्रात करू षकेल आदान प्रदान
 
अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था व सिस्टर सिटी इन्टरनॅषनल वाॅषिंग्टन डी.सी.या अमेरिकन संस्थेच्या सहकार्याने जगातील दोन आंतरराश्ट्रीय षहरांना षैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, व्यापार, तांत्रिक इ.विविध क्षेत्रात आदान प्रदान करून जोडण्याच्या उपक्रमां अंतर्गत नागपूर महानगरपालिकेने सिस्टर सिटी इन्टरनॅषनल यांचे समवेत आज सांमजस्य करार केला. आज म.न.पा.च्या छत्रपती षिवाजी महाराज नवीन प्रषासकीय इमारतीतील सभागृहात झालेल्या बैठकीत नागपूर महानगरपालिकेतर्फे मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके, सिस्टर सिटी इन्टरनॅषनल अमेरिका यांच्या वतीने संचालक मंडळाचे अध्यक्ष श्री.बिल बोईरम तर अ.भा.स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या वतीने महासंचालक श्री.रणजित चव्हाण, कार्यकारी सल्लागार व सिस्टर सिटी इन्टरनॅषनलच्या ग्लोबल चेअरपर्सन श्रीमती हंसा पटेल यांनी सांमजस्य करारावर स्वाक्षरी करून करारनाम्याच्या प्रती एकमेकांना हस्तांतरित केल्या. 
यावेळी आॅल ईंडीया लोकल सेल्फ गव्हरमेंट चे डायरेक्टर जनरल श्री.रणजीत चव्हाण, उपमहपौर श्री.मुन्ना पोकुलवार, स्थायी समिती सभापती श्री.नरेन्द्र बोरकर, आमदार प्रा.अनिल सोले, सत्तापक्ष नेते श्री.दयाषंकर तिवारी, आरोग्य समिती सभापती श्री.रमेष सिंगारे, बरिएम गटनेते श्री.राहूल तेलंग, माजी स्थायी समिती सभापती श्री.अविनाष ठाकरे, ज्येश्ठ नगरसेवक श्री.सूनिल अग्रवाल, भारिप बहूजन महासंघाचे गटनेते श्री.राजू लोखंडे, मुस्लीम लिगपक्ष नेते श्री. असलम खान, षिवसेना गटनेते कु.षितल घरत, लक्ष्मीनगर झोन सभापती श्री.गोपाल बोहरे, कर व कर आकारणी समितीचे सभापती प्रा.गिरीष देष्मुख, उपायुक्त श्री.आर.झेड.सिद्दीकी, उपायुक्त श्री.संजय काकडे, अति.उपायुक्त श्री.अच्युत हांगे, अधिक्षक अभियंता श्री.प्रकाष उराडे, श्री.षषिकांत हस्तक, नगरयंत्री श्री.संजय गायकवाड, आरोग्य उपसंचालक डाॅ.मिलींद गणविर, प्रमुख लेखा व वित्त अधिकारी श्री.मदन गाडगे, कार्य.अभियंता सर्वश्री. मनोज तालेवार, ष्याम चव्हाण, दिलीप जामगडे, विकास अभियंता श्री.राहूल वारके, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे नागपूर षाखेचे प्रादेषिक संचालक श्री.जयंत पाठक, नागपूर फस्र्ट चे समन्वयक श्री. षैलेष देषपांडे व ओंकार प्रधान, राहुल बगडीया व म.न.पाचे सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना सिस्टर सिटी इन्टरनॅषनल चे संचालक मंडळाचे अध्यक्ष श्री.बिल बोईरम यांनी नागपूर महानगरपालिकेने त्यांना आंतरराश्ट्रीय मैत्री संबंधाकरीता आमंत्रित केल्याबद्दल आभार व्यक्त केले. ते पूढे म्हणाले की, सिस्टर सिटी ही संस्था भारतातील षहरांना अन्य जगाषी षैक्षणिक, सामाजिक तांत्रिक इ.विविध क्षेत्राषी जोडण्याकरीता प्रयत्न करीत आहे. जगातील सर्वांत मोठा लोकषाही देष म्हणून संपूर्ण जग भारताकडे पाहत आहे. प्रधानमंत्री श्री.नरेन्द्र मोदी यांनी भारतातील 100 षहरांना स्मार्ट षहर म्हणून विकसित करण्याची योजना आहे. त्यादृश्टीने हा उपक्रम निष्चितच लाभदायी होवू षकतो.
यावेळी बोलतांना मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके यांनी आपल्याकडील अनेक चांगल्या गोश्टी आम्ही अन्य देषाला देवू षकतो हे आजच्या सामंजस्य कराराने सिध्द झाल्याने सांगितले. नागपूर षहरात उत्तम व उच्च षिक्षित, तंत्रज्ञानाचे युक्त युवक तयार आहेत, परंतु याठिकाणी रोजगाराची पुरेषी साधने नसल्याने येथील तंत्रज्ञान बाहेर जात आहे याबद्दल खंत व्यक्त केली. त्यादृश्टीने माजी महापौर प्रा.अनिल सोले यांनी पुढाकार घेवून युथ एम्पाॅवरमेंट समिट आयेाजन केल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. व आंतरराश्ट्रीय संबधामध्ये महानगरपालिकेचा सहभाग व आंतरराश्ट्रीय स्तरावरील विकासात्मक बाबींवर आदान प्रदान होण्याच्या दृश्टिने हा प्रयत्न महत्वपूर्ण ठरू षकतो, असेही ते म्हणाले.
प्रारंभी मा.महापौर श्री.प्रवीण दटके यांनी सिस्टर सिटी इन्टरनॅषनलचे चेअरमन श्री.बिल बोरियन, श्रीमती हंसा पटेल व अ.भा.स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे महासंचालक श्री.रणजित चव्हाण यांचे षाल, श्रीफळ, स्मृतिचिन्ह व तुळषीचे रोपटे देवून स्वागत केले. तसेच श्रीमती हंसा पटेल यांनी अ.भा.स्था.स्वराज्य संस्थेच्या वतीने मा.महापौर व अन्य मान्यवरांचे स्मृतिचिन्ह देवून स्वागत केले.
त्यानंतर अ.भा.स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे महासंचालक श्री.रणजित चव्हाण यांनी संस्थेच्या कार्याविशयी माहिती दिली. अ.भा. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सल्लागार व सिस्टर सिटी इन्टरनॅषनलच्या ग्लोबल चेअरपर्सन श्रीमती हंसा पटेल यांनी सिस्टर सिटीच्या उपक्रमाबाबत माहिती दिली.
त्यानंतर अधिक्षक अभियंता श्री.प्रकाष उराडे यांनी पाॅवर पाॅईंट सादरीकरणाव्दारे नागपूर षहराचे ऐतिहासिक व भौगोलिक महत्व व महानगरपालिकेच्या विविध प्रकल्पांची माहिती सादर केली. त्याबाबत श्री.बिल बोरियम यांनी मुक्तकंठाने प्रषंसा केली व समाधान व्यक्त केले.
कार्यक्रमाचे संचालन सहा.आयुक्त श्री.महेष धामेचा तर आभार प्रदर्षन उपायुक्त आर.झेड.सिद्दीकी यांनी केले.
 

म.न.पा.महाल रोग निदान केन्द्रात पल्स पोलिओ मोहिमेचा केंन्द्रीय मंत्री मा.ना. श्री. नितीन गडकरी यांच्या हस्ते षुभारंभ

 
केंन्द्र षासन देषातील पोलिओ रोगाचे निर्मुलन करण्यासाठी मागील अनेक वर्शापासून राश्ट्रीय स्तरावर पल्स पोलिओ मोहिम राबवित आहे. या अंतर्गत 0 ते 5 वर्शाखालील सर्व बालकांना पोलिओची लस देण्यात येते. षासनाच्या या उपक्रमाची अंमलबजावणी नागपूर महानगरपालिका रोटरी इंटरनॅषनल नागपूर च्या सहकार्याने मागील 20 वर्शापासून राबवित असून त्याअंतर्गत आज दिनांक 18 जानेवारी 2015 रोजी या मोहिमेचे पहिले सत्र सुरू झाले. आज सकाळी 8.30 वाजता स्व. प्रभाकरराव दटके स्मृती म.न.पा.महाल रोग निदान केन्द्र येथे मा. केंन्द्रीय भूपृश्ठ परिवहन मंत्री ना. श्री. नितीन गडकरी, मा. महापौर श्री. प्रवीण दटके,  उपमहापौर श्री. मुन्ना पोकुलवार, मा. स्थायी समिती सभापती श्री. नरेंन्द्र बोरकर, आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर व मा. सत्तापक्ष नेता श्री. दयाषंकर तिवारी यांनी उपस्थित बालकांना पोलिओ डोज पाजुन पहिल्या टप्प्यातील या राश्ट्रीय मोहिमेचा षुभारंभ केला. म.न.पा. सदर रोग निदान केंन्द्र येथे मा. उपमहापौर श्री. मुन्ना पोकुलवार तसेच सर्व झोन स्तरावर झोन सभापती व नगरसेवकांच्या उपस्थितीत या मोहिमेचा षुभारंभ झाला.
नागपूर महानगरपालिका क्षेत्राअंतर्गत 10 झोनल वैद्यकीय अधिकारी, 10 समन्वयक वैद्यकीय अधिकारी व 10 स्वास्थ निरिक्षकां मार्फत नागपूर षहरात मोहिमेच्या दिवषी (पी.पी.आय.) व घरोघरी भेटी देवून (आय.पी.पी.आय.) 10 झोनमध्ये राश्ट्रीय पल्स पोलिओ कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. 0 ते 5 वर्शे वयोगटातील बालकांना पोलिओचा डोज पाजायचा आहे. षहरातील एकही बालक पोलिओ डोज पासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी, असे उद्घाटन प्रसंगी मा. केंन्द्रीय मंत्री ना. श्री. नितीन गडकरी, मा. महापौर श्री. प्रवीण दटके व मा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर यांनी म्हटले आहे.
नागपूर षहरात एकूण बुथ 1175 असून बुथवर काम करण्यासाठी 3275 कर्मचारी कार्यरत आहेत. षहरातील मंदीर, मस्जिद, माॅल्स, बिगबाजार, रेल्वे स्थानक, बस स्थानक, विमानतळ, नाका, मॅरेज हाॅल व मोबाईल टिमव्दारे अतिजोखिमग्रस्त भाग बांधकाम, विटभटटया, भटक्या जमातीचे मुले, रस्त्यावरिल मुले, अनाथालय यामधील मुलांना पोलिओ डोज पाजण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.
यावेळी वैद्यकिय सेवा व आरोग्य समितीचे सभापती श्री. रमेष सिंगारे, परिवहन समिती सभापती श्री. सुधीर (बंडु) राऊत, नगरसेवक श्री सुनिल अग्रवाल, श्री. राजेष घोडपागे नगरसेविका श्रीमती प्रभा जगनाडे, श्रीमती रष्मी फडणवीस,, उपायुक्त श्री. संजय काकडे, नागपूर मंडळाचे आरोग्य सेवा उपसंचालक डाॅ. संजय जयस्वाल, सार्वजनिक आरोग्य संस्थेच्या प्राचार्य डाॅ. पद्मजा जोगेवार, जिल्हा षल्य चिकित्सक डाॅ. उमेष नावाडे, म.न.पा.चे आरोग्य उपसंचालक डाॅ. मिलींद गणवीर, आरोग्यधिकारी डाॅ. सविता मेश्राम, रोटरी चे अध्यक्ष डाॅ. राजन, सव्र्हेलियन मेडिकल आॅफिसर डाॅ. साजिद खान, सदर रोगनिदान केंन्द्राच्या प्रभारी वैद्यकिय अधिकारी डाॅ. षिल्पा जिचकार, महाल रोग निदान केंन्द्राचे प्रभारी वैद्यकिय अधिकारी डाॅ. नरेंन्द्र बर्हिरवार, पल्स पोलिओचे कार्यक्रम अधिकारी डाॅ.ष्याम षेंडे, गांधीबाग झोनचे सहायक आयुक्त श्री. राजू भिवगडे, वैद्यकिय अधिकारी डाॅ. सीमा कडू, डाॅ. विजय जोषी, डाॅ. विजय तिवारी, स्वास्थ्य निरीक्षक डी.एस. पडोळे, यांच्यासह स्वयंसेवी संस्थाचे पदाधिकारी, अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.
पल्स पोलिओ मोहिमेचा दूसरा टप्पा रविवार दिनांक 22 फेब्रुवारी 2015 रोजी होईल. त्यासाठी देखील सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन यावेळी म.न.पा.तर्फे करण्यात आले.
कार्यक्रमाचे संचालन श्री. प्रदीप खर्डेनवीस यांनी केले तर आभार डाॅ. ष्याम षेंडे यांनी मानले.
 

म.न.पा.सत्तापक्ष नेता श्री.दयाषंकर तिवारी यांचे दि. 16 जानेवारी ला पदग्रहण समारंभ

नागपूर महानगरपालिकेतील नागपूर विकास आघाडीचे नवनियुक्त नेते श्री.दयाषंकर तिवारी यांची म.न.पा.च्या सत्तापक्ष नेते पदी (सभागृहनेते) पदी नुकतीच निवड करण्यात आली आहे.
सत्तापक्ष नेते श्री.दयाषंकर तिवारी यांचा पदग्रहण समारंभ षुक्रवार दिनांक 16 जानेवारी 2015 रोजी दुपारी 1.00 वाजता म.न.पा.मुख्यालयातील सत्तापक्ष कार्यालयात    नागपूर जिल्हयाचे पालकमंत्री मा.ना.श्री.चन्द्रषेखर बावनकुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व    मा. महापौर श्री. प्रवीण दटके यांचे अध्यक्षतेखाली संपन्न होणार आहे. 
या प्रसंगी प्रमुख अतिथी म्हणून षहर भाजपा अध्यक्ष व पूर्व नागपूरचे आमदार    श्री.कृश्णा खोपडे, आमदार प्रा.अनिल सोले, पष्चिम नागपूरचे आमदार श्री.सुधाकर देषमुख, मध्य नागपूरचे आमदार श्री.विकास कुंभारे, उत्तर नागपूरचे आमदार डाॅ. मिलींद माने, दक्षिण नागपूरचे आमदार श्री.सुधाकर कोहळे, आमदार श्री. नानाजी षामकुळे, आमदार श्री.ना.गो.गाणार, विरोधी पक्षनेते श्री.विकास ठाकरे त्याचप्रमाणे म.न.पा.तील सर्व पक्षाचे गट नेते उपस्थित राहणार आहेत.
 

कचरा व्यवस्थापण व षहरातील साफ-सफाई करीता महापौर गंभीर

पदाधिकारी व अधिकारी समवेत महापौरांनी भांडेवाडी येथे घेतला आढावा 
 
नागपूर षहरातील संपूर्ण कचरा भांडेवाडी डम्पींग याॅर्डमध्ये जमा केला जातो त्यामुळे आजूबाजूंच्या परिसरातील नागरिकांना र्दुगंधी येत असते तेथील नागरिकांची आरोग्याची काळजी घेणे सुद्धा महत्वाचे आहे. भांडेवाडीतील कचÚयाची विल्हेवाट नीटपणे व्हावे तसेच षहरातील मुख्य बाजारापेठ असलेल्या परिसरात रात्रीच्या वेळी सफाई करूण जो कचरा निघते तो सकाळी 6 वाजेच्या आत उचलण्याबाबत व षहरातील इतरही भागातील कचरा उचल्याचे नियोजन व्यवस्थीत व्हावी यासंदर्भात आज दिनांक 9 जानेवारी 2015 रोजी. मा. महापौर श्री. प्रवीण दटके यांनी भांडेवाडी डम्पींग याॅर्ड स्थित एस.टी.पी. प्लॅन्ट च्या कार्यालयात म.न.पा. अधिकारी व पदाधिकारी उपथितीत आढावा बैठक घेतली या बैठकीत म.न.पा. स्थायी समिती सभापती श्री. नरेंन्द्र बोरकर, आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर,  आरोग्य समिती सभपती श्री. रमेष सिंगारे, ज्येश्ठ नगरसेवक श्री. सुनिल अग्रवाल, उपायुक्त श्री. संजय काकडे, अधिक्षक अभियंता श्री. प्रकाष उराडे, आरोग्य उपसंचालक डाॅॅ. मिलींद गणवीर, कार्यकरी अभियंता श्री. षाम चव्हाण, श्री. मनोज तालेवार, स्थावर अधिकारी डी.डी. जांभूळकर, सहा. आयुक्त डी.डी. पाटील, नदया व सरोवरे प्रकल्प प्रमुख श्री. मो. ईसराईल, वैद्यकीय अधिकारी डाॅ. अषोक उरकुडे, पशुचिकीत्सा अधिकारी डाॅ. गजंेन्द्र महले, कनक रिसाॅर्स मॅनेजमेंट  प्रबंधक श्री. कमलेष षर्मा व संबंधीत झोनचे अधिकारी व अभियंता उपस्थित होते.
मा. महापौर यांनी भांडेवाडी डम्पींग याॅर्डला डिसंेंबर 2014 मध्ये आकस्मित भेट दिली होती. त्यामध्ये त्यांना अनेक त्रृटया निदर्षना आले होत्या त्यात सुधारणा करण्यासंदर्भात त्यांनी निर्देष दिले होते. तसेच त्यात किती सुधारणा झाल्या याचा आढावा सुद्धा यावेळी मा. महापौर यांनी  घेतला. तसचे आणखी सुधारणा व्हावी करीता खाली निर्देष दिले. भांडेवाडी डम्पींग याॅर्ड येथील संबंधीत अधिकाÚया कडून भांडेवाउी येथील कचÚयाच्या व्यवस्थापनासंबंधी माहिती जाणून घेतली भांडेवाडी येथे जड वाहणा द्वारे येणाÚया कचÚया गाडीचे वनज करूण दररोज किती टन कचरा उचलण्यात येतो व त्यांच्या पावत्या सुद्धा दररोज महापौर कार्यालयात रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देष दिले तसेच किती कॅमेरे सुरू आहेत व बंद आहेत याची सुद्ध माहिती सादर करण्याचे निर्देष दिले. रोज येणाÚया कचÚया गाडयामध्ये किती माती व गोटे याचे प्रमाण असते त्याची सुद्धा संबंधीत अधिकाÚयानी दररोज माहितती घेवून रिपोर्ट दयावे असेही निर्देष दिले
भांडेवाडी कचरा डम्पींग याॅर्ड परिसरातील सुरक्षा भिंत जागोजागी तूटलेली आहे ती त्वरीत दुरूस्त करावी. त्याच प्रमाणे भांडेवाडीकडे येणाÚया मुख्य रस्त्याची दुरूस्ती करूण डागडूगीवर करावी भांडेवाडी परिसरात म.न.पा.च्या जागेवर अतिक्रमण होणार नाही याकडे संबंधीत अधिकाÚयांनी नियंत्रण ठेवावे. तसेच संपूर्ण भांडेवाडी परिसरात मोठयाप्रमाणा वृक्षारोपण करून परिसर हिरवे ठेवण्यासंदर्भात कार्यवाहीचे निर्देष दिले. या सर्वबाबींवर मा. निगम आयुक्तांनी संबंधीत अधिकाÚया कडून कार्यवाही करून घ्यावी असेही सूचना यावेळी त्यांनी केली. साॅलिड वेस्ट मॅनेजमेंटबाबत एक सेल तयार करण्याची सूचना केली, बंद दिवे त्वरीत सुरू करा. तसेच अॅनीमल सेल्टरबाबत स्थिती जाणून घेतली. सुरक्षा गार्ड किती लसवण्यात आले याचीही माहिती घेतली तसेचे डेंग्यु बाबत सुुद्धा आढावा घेतला
यानंतर मा. महापौर श्री. प्रवीण दटके व म.न.पा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर व सर्व पदिधिकारी व अधिकारी यांनी भांडेवाडी परिसरातील महाजन्कोच्या संयुक्त विद्यमानाने सुरू असलेल्या प्लॅन्टला भेट देऊन कामाचा आढावा घेऊन संबंधीत अधिकाÚया कडून माहिती जाणून घेतली.
 

पेच टप्पा 4 ची कामे विहीत कालावधी पुर्ण करण्याचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांचे  निर्देष...
 
आयुक्तांनी पेंच टप्प्पा 4 पाणी पुरवठा प्रकल्पाचे केेले निरिक्षण 
       
         
       
 
 
जे.एन.एन.यु.आर.एम अंतर्गत पेंच टप्पा-4 योजनेची सुरू असलेल्या 2300 मी.मी.व्यासाच्या पाईप लाईन जोडणीच्या कामांना गती देण्याचा संदर्भात मा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर यांनी आज दिनांक 10 जानेवार, 2015 रोजी नवेगाव खैरी स्थित पेंच टप्पा 4 च्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाला भेट देवुन सुरू असलेल्या कामाची संपूर्ण माहिती जाणून घेतली तसेच पेंच टप्पा 4 अंतर्गत तयार झालेल्या अॅसेस ब्रीज, पंपींग स्टेषन, बी.पी.टी., 33 के.व्ही.चे स्वीच यार्ड, इंनटेक वेल संपूर्ण परिसराची पाहणी करून किरकोळ कामे विहित कालावधे पुर्ण करून कामात गती आणण्याचे निर्देष संबंधितांना दिले तद्नंतर मा. आयुक्त यांनी कन्हान नदिवरी ब्रीजचे निरिक्षण केले. त्याचप्रमाणे  दहेगांव येथील रेल्वे लाईन खालून टाकावयाची ठवग ब्नसअमतज चे कामाचे सुद्धा निरिक्षण केेले यानंतर मा. आयुक्त यांनी एजंन्सीचे पारषीवनी येथील कॅम्प आॅफिस मध्ये आढावा घेवून उर्वारित कामाची माहिती संबंधित अधिकारी कडून जाणून घेतली व कामात गती आणण्याचे संबधित  अधिकाÚयांना निर्देष दिलेत. 
यावेळी मा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर यांच्या समवेत अधिक्षक अभियंता श्री. प्रकाष उराडे, कार्यकारी अभियंता श्री. षाम चव्हाण, कार्यकारी अभियंता जलप्रदाय अजीर्जुर रहेमान, ओ.एस.डी व नदया, सरोवरे प्रकल्पाचे प्रभारी श्री. मोहम्मद ईसराईल, डी.आर.ऐ. चे दिनेष राठी, अभियंता सुरेष भजे, राजेष दुपारे, संदीप लोखंडे, सी.आर.जी कंपनीचे उपाध्यक्ष श्री. मिलींद ठाकुर, षाहा कंन्संटन चे श्री. उमेष मोदी, श्री. कुळकर्णी, व्यंकटेष राव व संबंधीत विभागचे अधिकारी उपस्थित होते.
प्रारंभी सकाळी 11.00 वाजता  मा. निगम आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर यांनी आयुक्तांच्या म.न.पा. मुख्यालयातील श्री. छत्रपती षिवाजी महाराज सभा कक्षात नागपूर षहरातील पाणी पुरवठा व वितरण प्रणाली संदर्भात पंेच टप्पा 4, 24ग्7, ओ.सी.डल्यू, एन.ई.एस.एल. बाबत सादरीकरणा द्वारे पाण्याचे व्यवस्थापन ताळेबंद, वितरण, व्यवस्थाप व नियोजन आदिबाबत संबंधिताकडून माहिती जाणून घेतली. 
यावेळी पेंच 4 प्रकल्पाची माहिती ओ.एस.डी चे श्री. मोहम्मद ईसराईल, 24ग्7 ची माहिती डी.आर.ऐ. श्री. दिनेष राठी, जलप्रदाय व्यवस्थापनाची माहिती कार्यकारी अभियंता श्री. अजीर्जुर रहीमान, ओ.सी.डब्यू. बाबत ची माहिती संजय राय व राहुल कुलकर्णी यांनी सादरीकरणा द्वारे सादर केली.
 

पेच टप्पा 4 ची कामे विहीत कालावधी पुर्ण करण्याचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांचे  निर्देष...
 
आयुक्तांनी पेंच टप्प्पा 4 पाणी पुरवठा प्रकल्पाचे केेले निरिक्षण 
       
         
       
 
 
जे.एन.एन.यु.आर.एम अंतर्गत पेंच टप्पा-4 योजनेची सुरू असलेल्या 2300 मी.मी.व्यासाच्या पाईप लाईन जोडणीच्या कामांना गती देण्याचा संदर्भात मा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर यांनी आज दिनांक 10 जानेवार, 2015 रोजी नवेगाव खैरी स्थित पेंच टप्पा 4 च्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाला भेट देवुन सुरू असलेल्या कामाची संपूर्ण माहिती जाणून घेतली तसेच पेंच टप्पा 4 अंतर्गत तयार झालेल्या अॅसेस ब्रीज, पंपींग स्टेषन, बी.पी.टी., 33 के.व्ही.चे स्वीच यार्ड, इंनटेक वेल संपूर्ण परिसराची पाहणी करून किरकोळ कामे विहित कालावधे पुर्ण करून कामात गती आणण्याचे निर्देष संबंधितांना दिले तद्नंतर मा. आयुक्त यांनी कन्हान नदिवरी ब्रीजचे निरिक्षण केले. त्याचप्रमाणे  दहेगांव येथील रेल्वे लाईन खालून टाकावयाची ठवग ब्नसअमतज चे कामाचे सुद्धा निरिक्षण केेले यानंतर मा. आयुक्त यांनी एजंन्सीचे पारषीवनी येथील कॅम्प आॅफिस मध्ये आढावा घेवून उर्वारित कामाची माहिती संबंधित अधिकारी कडून जाणून घेतली व कामात गती आणण्याचे संबधित  अधिकाÚयांना निर्देष दिलेत. 
यावेळी मा. आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर यांच्या समवेत अधिक्षक अभियंता श्री. प्रकाष उराडे, कार्यकारी अभियंता श्री. षाम चव्हाण, कार्यकारी अभियंता जलप्रदाय अजीर्जुर रहेमान, ओ.एस.डी व नदया, सरोवरे प्रकल्पाचे प्रभारी श्री. मोहम्मद ईसराईल, डी.आर.ऐ. चे दिनेष राठी, अभियंता सुरेष भजे, राजेष दुपारे, संदीप लोखंडे, सी.आर.जी कंपनीचे उपाध्यक्ष श्री. मिलींद ठाकुर, षाहा कंन्संटन चे श्री. उमेष मोदी, श्री. कुळकर्णी, व्यंकटेष राव व संबंधीत विभागचे अधिकारी उपस्थित होते.
प्रारंभी सकाळी 11.00 वाजता  मा. निगम आयुक्त श्री. श्रावण हर्डीकर यांनी आयुक्तांच्या म.न.पा. मुख्यालयातील श्री. छत्रपती षिवाजी महाराज सभा कक्षात नागपूर षहरातील पाणी पुरवठा व वितरण प्रणाली संदर्भात पंेच टप्पा 4, 24ग्7, ओ.सी.डल्यू, एन.ई.एस.एल. बाबत सादरीकरणा द्वारे पाण्याचे व्यवस्थापन ताळेबंद, वितरण, व्यवस्थाप व नियोजन आदिबाबत संबंधिताकडून माहिती जाणून घेतली. 
यावेळी पेंच 4 प्रकल्पाची माहिती ओ.एस.डी चे श्री. मोहम्मद ईसराईल, 24ग्7 ची माहिती डी.आर.ऐ. श्री. दिनेष राठी, जलप्रदाय व्यवस्थापनाची माहिती कार्यकारी अभियंता श्री. अजीर्जुर रहीमान, ओ.सी.डब्यू. बाबत ची माहिती संजय राय व राहुल कुलकर्णी यांनी सादरीकरणा द्वारे सादर केली.
 

 

एक उत्कृश्ठ षहर म्हणून प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला: ष्याम वर्धने

मावळते म.न.पा.आयुक्त श्री.ष्याम वर्धने यांना भावपूर्ण निरोप,  निवनियुक्त आयुक्त श्री.श्रावण हर्डीकर यांनी सूत्रे स्वीकारली.
 
 
मागील सव्वादोन वर्शाचे काळात अत्यंत विपरित परिस्थितीत म.न.पा.ची आर्थिक स्थिती लक्षात घेवून सर्वांचे सहकार्याने षेवटच्या दिवसापर्यंत षहराची विकास कामे मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला. म.न.पा.ची प्रतिमा डागाळू नये हा उद्देष ठेवून कधी कधी कठोर आर्थिक निर्णय घ्यावे लागले. ज्या षहारात मी लहानाचा मोठा झालो त्याचा उत्कृश्ठ षहर म्हणून नावलौकीक व्हावा यादृश्टीने मा.मुख्यमंत्री व मा.केन्द्रीय परिवहन मंत्री या दोन्ही नेत्याचे आषा-आकांक्षा असलेले एक उत्कृश्ठ षहर म्हणून नागपूर षहराची प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू या, असे प्रतिपादन नागपूर महानगरपालिकेचे मावळते आयुक्त व नागपूर सुधार प्रन्यासाचे नवनियुक्त सभापती श्री.ष्याम वर्धने यांनी केले.
नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने मावळते आयुक्त श्री.ष्याम वर्धने यांना भावपूर्ण निरोप तर नवनियुक्त आयुक्त श्री.श्रावण हर्डीकर यांचे स्वागत करण्यासाठी आज दुपारी म.न.पा.केन्द्रीय कार्यालयातील छत्रपती षिवाजी महाराज नवीन प्रषासकीय भवनातील सभाकक्षामध्ये एका छोटेखानी समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी उपमहापौर श्री.मुन्ना पोकुलवार होते तर स्थायी समिती सभापती श्री.नरेन्द्र (बाल्या) बोरकर, माजी स्थायी समिती अध्यक्ष व ज्येश्ठ नगरसेवक श्री.दयाषंकर तिवारी, माजी अपर आयुक्त श्री.हेमंतकुमार पवार, आरोग्य समितीचे सभापती श्री.रमेष सिंगारे, झोन सभापती श्री.गोपाल बोहरे, बसपा पक्षनेता श्री.किषोर गजभिये, नगरसेवक श्री.अरूण डवरे, तनवीर अहमद, उपायुक्त श्री.आर.झेड.सिद्दीकी, उपायुक्त श्री.संजय काकडे, अति.उपायुक्त श्री.प्रमोद भुसारी, अति उपायुक्त श्री.अच्युत हांगे, अधिक्षक अभियंता श्री.प्रकाष उराडे, अधिक्षक अभियंता श्री.षषिकांत हस्तक, उपसंचालक (आरोग्य) डाॅ.मिलींद गणवीर, उप संचालक (लेखा परिक्षण) अमोद कुंभोजकर, प्र.ले.वि.अ. मदन गाडगे, निगम सचिव श्री.हरिश दुबे यांचेसह सर्व सहा.आयुक्त, कार्य.अभियंता व विभाग प्रमुख आदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मा.उपमहापौर श्री.मुन्ना पोकुलवार यांनी त्यांचा व मावळते आयुक्त श्री.वर्धने यांचा फार जूना संबंध असल्याचे सांगितले. तसेच त्यांनी स्वकर्तृत्वाने या पदापर्यंत पोहोचून विपरित परिस्थितीवर मात करून प्रषासनावर पकड निर्माण केली. त्यांच्या सारखा कर्तृत्वान अधिकारी ना.सु.प्र.मध्ये जात आहे. परंतु त्याची क्षतीपूर्ती म्हणून षासनाने नवीन तडफदार व कार्यक्षम अधिकारी आयुक्त म्हणून श्री.श्रावण हर्डीकर यांना पाठविले आहे. त्याबद्दल दोन्ही अधिका-यांना नवीन कारकिर्दीसाठी षुभेच्छा दिल्यात.
यावेळी बोलतांना नवनियुक्त आयुक्त श्री.श्रावण हर्डीकर यांनी लोकाभिमुख प्रषासन देऊन षहराच्या विकासासोबतच नागपूर षहराला स्वच्छ, सुंदर व वैभवषाली मोठे षहर करायचे आहे. श्री.वर्धने साहेब याच षहरात मोठया प्राधिकरणात जात आहे. त्यामुळे त्याचे यापुढे देखील मार्गदर्षन राहील. तसेच नवीन टिममध्ये माझा समावेष झाल्याने जूने अनुभवी नगरसेवक व पदाधिका-यांचे मार्गदर्षनात व सर्वांकडून कर्तृत्वपूर्ण नवीन कारकीर्दीची सुरूवात करून चांगला पायंडा निर्माण करू असे सांगितले.
माजी स्थायी समिती अध्यक्ष श्री.दयाषंकर तिवारी, अति.उपायुक्त श्री.प्रमोद भुसारी, अधिक्षक अभियंता श्री.प्रकाष उराडे, सहा.आयुक्त श्री.महेष मोरोणे व उप अभियंता श्री.मोहम्मद इसराईल यांनीदेखील आपल्या भावना व्यक्त करून मावळते आयुक्त श्री.वर्धने कार्यकाळातील घटनांचा गौरवपूर्वक उल्लेख केला.
प्रारंभी मा.उपमहापौर श्री.मुन्ना पोकुलवार यांनी मावळते आयुक्त श्री.ष्याम वर्धने यांचे पुश्पगुच्छ, षाल, श्रीफळ व स्मृतीचिन्ह देवून स्वागत केले. तसेच नवनियुक्त आयुक्त श्री.श्रावण हर्डीकर यांचे सुध्दा स्वागत केले. दोन्ही अधिका-यांचा यावेळी विविध अधिकारी, पदाधिकारी, नगरसेवकांचे वतीने सत्कार करण्यात आला.
कार्यक्रमाचे संचालन सहा.आयुक्त दिलीप पाटील तर आभार प्रदर्षन सहा.आयुक्त महेष धामेचा यांनी केले.
 
 
                            श्री.श्रावण हर्डीकर यांनी म.न.पा.आयुक्त पदाचा कार्यभार स्विकारला
 
नागपूर महानगरपालिकेचे नव नियुक्त आयुक्त श्री.श्रावण हर्डीकर यांनी आज सकाळी आयुक्त श्री.ष्याम वर्धने यांचेकडून महानगरपालिका आयुक्त पदाचा कार्यभार स्विकारला.
नवनियुक्त आयुक्त श्री.श्रावण हर्डीकर यापूर्वी ग्रामीण जीवन उन्नती अभियान मुंबई येथे कार्यकारी अधिकारी होते. तत्पूर्वी त्यांनी यवतमाळचे जिल्हाधिकारी म्हणून काम पाहिले.
 

 

 

AllVideoShare

Poll

How do you rate the new NMC site?
 

Last Updated

Friday 24 April 2015


Copyright © 2015 Nagpur Municipal Corporation, Designed by eGovernments Foundation.
Find us on Facebook
Follow Us