Nagpur Municipal Corporation

जनतेच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर

महानगरपालिकेशी संबंधित माहिती

संस्थेची संरचना 

नागपूर महानगरपालिका संस्थेची संरचना 

नागपूर शहरात सन 1864 साली ”नगरपालिका“ स्थापन झाली व त्या बरोबर लोक प्रतिनिधींना सिमित अधिकार प्राप्त झाले. प्रारंभी साफ-सफाई दिवाबत्ती, बाजार, प्राथमिक शिक्षण यासाठी शासकीय अनुदानातून नागरी सोई उपलब्ध करून दिल्या जात. त्यावेळी नागपूर नगरपालिकेचे क्षेत्र 15.5 चै.कि.मी. असून 82,000 एवढी लोकसंख्या होती.
तदनंतर 1922 मध्ये नगरपालिकेचे सर्व कामे सुचारूपणे पार पाडण्यासतव ”मध्यप्रांत व-हाड नगरपालिका अधिनियम“ तयार करण्यात आले होते.
मध्य प्रदेश राजपत्रात 22 जानेवारी 1950 ला मध्यप्रांत व व-हाड अधिनियम क्रमांक 2 प्रसिध्द करण्यात आला. यास नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम, 1948 (सी.एन.सी.अॅक्ट) नांवानी ओळखल्या जात होता. नंतर 2 मार्च 1951 रोजी नगरपालिकेचे ”महानगरपालिकेत“ रूपांतर झाले. सन 1953 मध्ये प्रथमतः नागपूर शहराचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला. सन 1956 साली राज्य पुनर्रचनेनुसार पूर्वीच्या मध्यप्रांत व व-हाड यांची फारकत करून महाकौषल भाग मध्यप्रांतात आणि व-हाडची भूमी महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट करण्यात आली. परिणामस्वरूप नागपूरची राजधानी संपुष्टात येवून या शहराला उपराजधानीचे स्वरूप प्राप्त झाले व मुंबई ला महाराष्ट्र राज्याची राजधानी म्हणून मान्यता मिळाली. महाराष्ट्र राज्याची नागपूर ही उप राजधानी असल्याचे सन 1960 साली घोषित करण्यात आले. 
नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम 1948 नुसार नागपूर शहरातील नागरीकांना, मुलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची प्रमुख जबाबदारी नागपूर महानगरपालिकेची आहे. यामध्ये पाणी पुरवठा, मलवाहिन्या, सांडपाण्याची व्यवस्था, गलिच्छ वस्ती सुधारणा, उपलब्ध जागेचे नियोजन, अंतर्गत रस्त्यांचे बांधकाम व सुस्थिती, दुरूस्ती, रस्त्यांवरील दिवाबत्ती, पार्क व उज्ञा्यानांची सुस्थिती, दुरूस्ती, प्राथमिक स्वास्थ व शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देणेे इ. हयासर्व नागरी सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यास्तव विविध शासकीय संस्थांशी जसे नागपूर सुधार प्रन्यास, महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन मंडळ, वाहतुक पोलिस इ. विभागांशी समन्वय साधुन मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात.
 

नागपूर महानगरपालिका प्रषासकीय  संरचना

नागपूर महानगरपालिका प्रषासकीय  संरचना 

निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी मधून महापौर व उपमहापौर यांची निवड करण्यात येत असून महापौर महापालिकेचे विचार विनिमयात्मक प्रमुख आहेत. महापौर विविध सल्लागार समित्या जसे स्थायी समिती, सार्वजनिक आरोग्य बाजार, शिक्षण, जलप्रदाय, लोककर्म, महिला व बालकल्याण समिती इत्यादींचे सहकार्याने नागरिकांना विविध लोकोपयोगी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही पार पाडतात.
महानगरपालिका प्रशासनाचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी निगम आयुक्त असून, अति.निगम आयुक्त, उप निगम आयुक्त, अधिक्षक अभियंता, स्वास्थ अधिकारी, नगर अभियंता, विकास अभियंता, कार्यकारी अभियंता (जलप्रदाय), (स्लम), (प्रकल्प), (बांधकाम), (विद्युत) उप संचालक, प्रमुख लेखा व वित्त अधिकारी शिक्षणाधिकारी, करनिर्धारक व संग्राहक, चुंगी, उद्यान, वाचनालय, अधिक्षक, प्रमुख अग्निशमन अधिकारी, जनसंपर्क इ. खाते प्रमुख वार्ड अधिकारी/ सहा.आयुक्त यांचे सहाय्याने महसूल गोळा करणे व व्यवस्थापन करून नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे कार्य. प्रमुख कार्यकारी अधिकारी म्हणून निगम आयुक्त कार्य करतात.
नागपूर महानगरपालिकेचे एकूण 10 झोनल कार्यालय आहेत. लक्ष्मीनगर, धरमपेठ, हनुमाननगर, धंतोली, नेहरूनगर, गांधीबाग, सतरंजीपूरा, लकडगंज, आशीनगर व मंगळवारी.
 


 

 

AllVideoShare

अद्ययावत केल्याची दिनांक

बुधवार 18 अक्टूबर 2017

अभिप्राय (मत)

म.न.पा. वेब पोर्टल बाबत आपले अभिप्राय?
 

वेब पोर्टलला भेट देणायां बाबत

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterआज4560
mod_vvisit_counterया महिन्यात95544
mod_vvisit_counterआतापर्यंत7097939

आज : अक्टू 22, 2017
RizVN Login
प्रकाशनाधिकार © 2017 Nagpur Municipal Corporation. सर्वाधिकार सुरक्षित , Designed by eGovernments Foundation.
Find us on Facebook
Follow Us