Nagpur Municipal Corporation

जनतेच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर

आशी नगर

 

आसीनगर:
 

कार्यालय संबंधातील विस्तृत माहिती.ः

आनंद बुध्द् विहारा जवळ, आसीनगर, नागपूर.
संपर्क:-
काॅल सेंटर: 0712-    /विद्युत विभाग: श्री. पी.एन. खोब्रागडे 9823019765

विभाग निहाय झोनल अधिकारी व संपर्क क्रमांक:
 
विद्युत विभाग
अ.क्र.    नांव    पदनाम    संपर्क क्रमांक
1    श्री. पी.एन. खोब्रागडे    शाखा अभियंता    9823019765
स्वास्थ्य/आरोग्य विभाग
अ.क्र.    नांव    पदनाम    संपर्क क्रमांक
1    श्री. डी.ई. रंगारी    झोनल अधिकारी    9823245688
2    श्री. एल.एस.बासनकर    स्वास्थ्य निरीक्षक    9823313103
3    श्री. डी.ई. रंगारी    स्वास्थ्य निरीक्षक    9823313103
4    श्री. के.जे. बागडे    स्वास्थ्य निरीक्षक    9823313102
5    श्री. पोटे    स्वास्थ्य निरीक्षक    9823350531
6    श्री. आर.जे. जांभुळकर    स्वास्थ्य निरीक्षक    9823313116
लोककर्म विभाग
अ.क्र.    नांव    पदनाम    संपर्क क्रमांक
1    श्री. ए.जी. नागदीवे    उप विभागीय अभियंता    9823022715
2    श्री. नगरारे    शाखा अभियंता    9823098353
3    श्री. धनविजय    कनिष्ठ अभियंता    9923196002
4    श्री. ए. पझारे    कनिष्ठ अभियंता    9923090491
5    श्री. एस.व्ही. कोल्हे    कनिष्ठ अभियंता    9923374003
6    श्री. आनंद मेश्राम    स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक    9823998564
7    श्री. व्ही.एन. झाडे    स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक    9923196001
8    श्री. विजेंद्र सहारे    स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक    9923385107
9    श्री. मोहन बानाबाकोडे    स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक    9923130600
जलप्रदाय विभाग
अ.क्र.    नांव    पदनाम    संपर्क क्रमांक
1    श्री. जी.टी. वासनीक    उप विभागीय अभियंता    9765490413
2    श्री. ए.जे. बोदीले    सहाय्यक अभियंता    9823057996
3    श्री. एन.एस. वाघमारे    कनिष्ठ अभियंता    9823078427
4    श्री. खोत    शाखा अभियंता    9823065586

 

AllVideoShare

अद्ययावत केल्याची दिनांक

मंगलवार 20 फरवरी 2018

अभिप्राय (मत)

म.न.पा. वेब पोर्टल बाबत आपले अभिप्राय?
 

वेब पोर्टलला भेट देणायां बाबत

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterआज3181
mod_vvisit_counterया महिन्यात57640
mod_vvisit_counterआतापर्यंत7536289

आज : फरव 20, 2018
RizVN Login
प्रकाशनाधिकार © 2018 Nagpur Municipal Corporation. सर्वाधिकार सुरक्षित , Designed by eGovernments Foundation.
Find us on Facebook
Follow Us