Nagpur Municipal Corporation

जनतेच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर

लक्ष्मीनगर

कार्यालय संबंधातील विस्तृत माहिती:
काल सेंटर: 0712224558

 


विद्युत विभाग

अ.क्र

नाव

पद

संपर्क क्रमांक

1

श्री. राजेंद्र राठोड

कनिष्ठ अभियंता

Mo:9823063765

स्वास्थ्य विभाग

अ.क्र

नाव

पद

संपर्क क्रमांक

1.

श्री. एम.के.बोकारे

झोनल अधिकारी

Mob :9823245672

2.

श्री. राजेश भुजाडे

स्वास्थ्य निरीक्षक

Mob :9823313130

3.

श्री. आर.एम.तिडके

स्वास्थ्य निरीक्षक

Mob :9545518112

4.

श्री. पी.डी. कहालकर

आरोग्य कर्मचारी

Mob :9823814875

5

श्री. ए टी सुर्यवंशी

वरिष्ठ क्षेत्र कर्मचारी

Mob :9823313110

6.

श्री.राजेश नागपुरे

वरिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक

Mob :9823313061

                                                   लोककर्म विभाग

अ.क्र

नाव

पद

संपर्क क्रमांक

1

श्री. व्ही.व्ही कहालकर

प्र.उप. अभियंता

Mo:9923009460

2

श्री. पंकज पराशर

कनिष्ठ अभियंता

Mo:9923591823

3

श्री ओ पी लाखडे

कनिष्ठ अभियंता

Mo:9923389977

4

श्री.आर.पी. बालपांडे

कनिष्ठ अभियंता

Mo:9923285595

5

श्री. विवेक तेलरांधे

कनिष्ठ अभियंता

Mo:9823717860

6

श्री. आर. के.फाले

कनिष्ठ अभियंता

Mo:9823622345

7

श्री. शीतल रंगारी

कनिष्ठ अभियंता

Mo:9923389966

8

श्री. महेंद्र सुरडकर

कनिष्ठ अभियंता

Mo:9823555235

9

श्री. के.के.मौंदेकर 

सहायक अभियंता

Mo:8087114180

जलप्रदाय विभाग

अ.क्र

नाव

पद

संपर्क क्रमांक

1

श्री.आर.डी. जाधव

उप.विभागीय अभियंता

Mo:9823128267

2

श्रीएस.डी .तारे

शाखाअभियंता

Mo:9823078402

3

श्री. के. बी.खत्री

कनिष्ठ अभियंता

Mo:9823117313

4

श्री. के. जी.पडेगावकर

कनिष्ठ अभियंता

Mo:9823054014

5.

श्री.एस.आर. बडीवाले

निरीक्षक

Mo:98812362261.

 

 

मालमत्ता कर विभाग

अ.क्र

नाव

पद

संपर्क क्रमांक

1.

श्री.आर.आर. चरपे

राजस्व निरीक्षक

Mob:9923696441

2.

श्री.एस. वी. आरघोडे

राजस्व निरीक्षक

Mob:9657877048

 

 

AllVideoShare

अद्ययावत केल्याची दिनांक

मंगलवार 20 फरवरी 2018

अभिप्राय (मत)

म.न.पा. वेब पोर्टल बाबत आपले अभिप्राय?
 

वेब पोर्टलला भेट देणायां बाबत

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterआज3137
mod_vvisit_counterया महिन्यात57596
mod_vvisit_counterआतापर्यंत7536245

आज : फरव 20, 2018
RizVN Login
प्रकाशनाधिकार © 2018 Nagpur Municipal Corporation. सर्वाधिकार सुरक्षित , Designed by eGovernments Foundation.
Find us on Facebook
Follow Us